[{"id":"4673","yorum":"Duru\u015fundan \u00f6d\u00fcn vermeyen bir insans\u0131n. \u00c7al\u0131\u015fan bir Ko\u00e7 burcuysan i\u015f yerindeki verimin artabilir. Kendini maddi anlamda g\u00fcvence alt\u0131na almak istiyorsun.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2020-12-30"},{"id":"4674","yorum":"Artan temponu i\u015flerini h\u0131zl\u0131 bitirerek yava\u015flatmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorsun. Uzun s\u00fcredir k\u00fcs oldu\u011fun bir arkada\u015f\u0131na kar\u015f\u0131 yumu\u015fayabilirsin.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2020-12-30"},{"id":"4675","yorum":"Toplant\u0131larda sana daha \u00e7ok s\u00f6z hakk\u0131 verilebilir. Evli bir \u0130kizler burcuysan e\u015finle maddi sorunlar\u0131 a\u015fmak i\u00e7in olumlu ad\u0131mlar atabilirsin.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2020-12-30"},{"id":"4676","yorum":"Fikirlerini a\u00e7\u0131k\u00e7a ifade etmek sorunlar\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcnde rol oynuyor. \u0130nsanlar\u0131n seni ele\u015ftirmesini olgunluk ile kar\u015f\u0131l\u0131yorsun.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2020-12-30"},{"id":"4677","yorum":"\u0130\u015f yerinde verimli olmakta zorlan\u0131yor olabilirsin. Konsantrasyonunu bozan ekip arkada\u015flar\u0131ndan sana yard\u0131mc\u0131 olmalar\u0131n\u0131 rica edebilirsin.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2020-12-30"},{"id":"4678","yorum":"Titizli\u011fe ve hijyene olan d\u00fc\u015fk\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcn art\u0131yor. Fiziksel anlamda kendine iyi bak\u0131yorsun. Dengeli beslenmeye dikkat edebilirsin.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2020-12-30"},{"id":"4679","yorum":"G\u00fcndelik tela\u015flar\u0131n\u0131 yava\u015f yava\u015f dindiriyorsun. Maddi olarak bekledi\u011fin geliri elde etmi\u015f olman elini rahatlatabilir.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2020-12-30"},{"id":"4680","yorum":"\u00c7evrendeki baz\u0131 insanlar\u0131n birbiri ile fazla samimi olmas\u0131na anlam vermeyebilirsin. Bu konuda \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 gizleyemiyorsun.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2020-12-30"},{"id":"4681","yorum":"Yorucu bir g\u00fcn olabilir. \u0130li\u015fkisi olan bir Yay burcuysan kar\u015f\u0131 taraf\u0131n ailesi ile halledemedi\u011fi sorunlar\u0131nda yap\u0131c\u0131 olarak m\u00fcdahil olabilirsin.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2020-12-30"},{"id":"4682","yorum":"Sevdiklerine kar\u015f\u0131 koruyucu ve sahiplenici olabilirsin. \u0130nsanlar\u0131n dertlerini bir kenara b\u0131rakarak ailenin sorunlar\u0131yla ilgileniyorsun.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2020-12-30"},{"id":"4683","yorum":"Arkandan konu\u015ftu\u011funu duydu\u011fun bir arkada\u015f\u0131na baz\u0131 sorular y\u00f6nelterek onu gerebilirsin. B\u00f6yle bir duyum ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ona belli etmiyorsun.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2020-12-30"},{"id":"4684","yorum":"Sosyal medyadan g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn bir k\u0131yafeti sat\u0131n almak isteyebilirsin. Bu konuda fikrine g\u00fcvendi\u011fin bir aile \u00fcyesine g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc sorabilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2020-12-30"}]