[{"id":"4661","yorum":"Sorumluluklar\u0131nda fedak\u00e2rca davranmak sayg\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 art\u0131r\u0131yor. \u00c7al\u0131\u015fan bir Ko\u00e7 burcuysan istedi\u011fin stat\u00fcye kavu\u015fabilirsin.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2020-12-29"},{"id":"4662","yorum":"\u0130leri g\u00f6r\u00fc\u015fl\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcn bug\u00fcn i\u015fine olduk\u00e7a fazla yarayabilir. Seninle ortak i\u015f yapmak isteyen bir akraban\u0131n teklifini reddedilirsin.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2020-12-29"},{"id":"4663","yorum":"Yorucu bir g\u00fcn olabilir. Evli bir \u0130kizler burcuysan e\u015finle yeni bir ev fikri g\u00fcndemini olduk\u00e7a fazla me\u015fgul ediyor.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2020-12-29"},{"id":"4664","yorum":"\u0130nsan ili\u015fkilerinde politik davranabilirsin. Arkada\u015f grubunda tart\u0131\u015fmalara aktif olarak kat\u0131lmak yerine g\u00f6zlemci olabilirsin.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2020-12-29"},{"id":"4665","yorum":"Zihnini do\u011fru y\u00f6nlendiriyor olman i\u015flerinde kolayl\u0131k sa\u011fl\u0131yor. Ge\u00e7mi\u015f da\u011f\u0131n\u0131kl\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00fczerinden at\u0131yorsun. Daha planl\u0131 ve programl\u0131 olabilirsin.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2020-12-29"},{"id":"4666","yorum":"Hayat\u0131na dair se\u00e7imleri titizlikle yap\u0131yorsun. Baz\u0131 insanlar\u0131n yaln\u0131zca iyi niyetin y\u00fcz\u00fcnden senin iyi oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnebilirsin.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2020-12-29"},{"id":"4667","yorum":"Erteledi\u011fin planlar\u0131nda h\u0131zl\u0131 davranabilirsin. Ele\u015ftirilerin hedefi olmana neden olan sorumluluklar\u0131n\u0131 yerine getirmeye ba\u015flayabilirsin.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2020-12-29"},{"id":"4668","yorum":"Kararlar\u0131n\u0131n s\u00fcrekli olarak ele\u015ftiri alt\u0131nda tutulmas\u0131 seni gerebilir. Ailen ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelmemeye \u00f6zen g\u00f6stermelisin.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2020-12-29"},{"id":"4669","yorum":"Kayg\u0131lar\u0131n\u0131 do\u011fru kontrol etmek panik olmaman\u0131 sa\u011fl\u0131yor. Kariyerin i\u00e7in olumlu kontrat ve anla\u015fmalara imza atabilirsin.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2020-12-29"},{"id":"4670","yorum":"S\u00fcrekli yapt\u0131\u011f\u0131n spora ara vermen gereken bir kas a\u011fr\u0131n olabilir. Sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015fam i\u00e7in beslenme d\u00fczenini bozmuyorsun.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2020-12-29"},{"id":"4671","yorum":"Arkada\u015flar\u0131n\u0131n d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcr\u00fcc\u00fc tav\u0131rlar\u0131n\u0131n son bulmas\u0131 kayg\u0131lar\u0131n\u0131 ortadan kald\u0131r\u0131yor. Onlar\u0131 ileti\u015fim dilleri konusunda uyarabilirsin.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2020-12-29"},{"id":"4672","yorum":"Sorumluluklar\u0131n\u0131 ihmal etmemelisin. Ailesiyle ya\u015fayan bir Bal\u0131k burcuysan da\u011f\u0131n\u0131kl\u0131\u011f\u0131n sebebi ile ele\u015ftirilere maruz kalabilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2020-12-29"}]