[{"id":"4617","yorum":"Kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 ileti\u015fimde olgun taraf sen oluyorsun. Birle\u015ftirici ve bar\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 olman, \u00e7evrendeki insanlar\u0131n s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 sana anlatmalar\u0131na neden oluyor.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2020-12-22"},{"id":"4618","yorum":"Uygulad\u0131\u011f\u0131n diyeti hi\u00e7 aksatmaman\u0131n kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 bug\u00fcn tart\u0131da alabilirsin. Hayat\u0131na yeni soluklar kazand\u0131rmak isteyebilirsin.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2020-12-22"},{"id":"4619","yorum":"Problemlerin ile m\u00fccadele etme y\u00f6ntemin olduk\u00e7a verimli. Bu g\u00fcn \u00f6ncelikle insanlarla kurdu\u011fun ileti\u015fime dikkat ediyorsun.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2020-12-22"},{"id":"4620","yorum":"Duygusal anlamda iyile\u015fmeye ba\u015fl\u0131yorsun. Y\u0131pranm\u0131\u015fl\u0131klar\u0131n\u0131 bir kenara b\u0131rakarak gelece\u011fe odaklanman sana iyi gelebilir.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2020-12-22"},{"id":"4621","yorum":"Ge\u00e7mi\u015fteki baz\u0131 konular\u0131 hat\u0131rlaman seni d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcrebilir. \u0130li\u015fkisi olmayan bir Aslan burcuysan, eski ili\u015fkin ile alakal\u0131 haberler alabilirsin.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2020-12-22"},{"id":"4622","yorum":"Maddi s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 gidermi\u015f olman i\u00e7ini rahatlat\u0131yor. Ailen de bu durumdan memnun olabilir. Gelecek i\u00e7in olumlu kararlar al\u0131yorsun.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2020-12-22"},{"id":"4623","yorum":"\u00c7al\u0131\u015fan bir Terazi burcuysan, yorulmak nedir bilmiyorsun. Bu durumun kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 maddi ve manevi olarak alabilirsin.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2020-12-22"},{"id":"4624","yorum":"Tuhaf olaylara \u015fahit olabilirsin. Ge\u00e7mi\u015fte seni ele\u015ftiren insanlar\u0131n ayn\u0131 duruma d\u00fc\u015fmesi \u015fa\u015f\u0131rtabilir.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2020-12-22"},{"id":"4625","yorum":"Bug\u00fcn konsantrasyon eksikli\u011fi hissedebilirsin. Kendi i\u015finin sahibi bir Yay burcuysan, g\u00f6zden ka\u00e7\u0131rd\u0131\u011f\u0131n detaylar problem \u00e7\u0131karabilir.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2020-12-22"},{"id":"4626","yorum":"Mali dengeni korumakta zorlanabilirsin. \u0130\u015f yerinde arkandan konu\u015fmalara \u015fahit oluyorsun. Y\u00fczle\u015fmeler ger\u00e7ekle\u015febilir.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2020-12-22"},{"id":"4627","yorum":"Hayat\u0131n\u0131 disipline edebilirsin. Spor saati, \u00e7al\u0131\u015fma saati gibi hayat rutinlerini zamana oturtmak niyetindesin.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2020-12-22"},{"id":"4628","yorum":"Bug\u00fcn mutfakta harikalar yaratabilirsin. Evde yapmaktan ho\u015fland\u0131\u011f\u0131n egzersizlerle kalori yakmay\u0131 sa\u011flayabilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2020-12-22"}]