[{"id":"4441","yorum":"\u0130mzalad\u0131\u011f\u0131n s\u00f6zle\u015fmelerin faydal\u0131 olduklar\u0131n\u0131 fark ediyorsun. Karl\u0131 i\u015flerin kap\u0131lar\u0131 aralanabilir. Aile ya\u015fant\u0131s\u0131na d\u00fc\u015fk\u00fcns\u00fcn.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2020-11-30"},{"id":"4442","yorum":"Kendinde eksik olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn y\u00f6nlerini tamamlamak istiyorsun. Bu konuda ne yapabilece\u011fin hakk\u0131nda biriyle konu\u015fabilirsin.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2020-11-30"},{"id":"4443","yorum":"Bug\u00fcn burcunda Ay tutulmas\u0131 meydana geliyor. Etraf\u0131ndaki i\u015flerden karl\u0131 \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 bilsen de fiziksel a\u00e7\u0131dan yorgunlu\u011fun artabilir.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2020-11-30"},{"id":"4444","yorum":"Sosyal ili\u015fkilerini minimum seviyeye indirebilirsin. Etraf\u0131n\u0131n sessiz olmas\u0131n\u0131 daha fazla","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2020-11-30"},{"id":"4445","yorum":"\u0130\u015f yerindeki rekabet ortam\u0131 sert ancak buna ayak uydurmas\u0131n\u0131 beceriyorsun. Zihinsel yorgunlu\u011funu meditasyonla atabilirsin.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2020-11-30"},{"id":"4446","yorum":"Kariyerinle ilgili baz\u0131 endi\u015felerini gidermek istiyorsun. Fizi\u011fine dikkat ediyorsun. Ald\u0131\u011f\u0131n kilolar\u0131 vermek i\u00e7in egzersiz yapabilirsin.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2020-11-30"},{"id":"4447","yorum":"Ailen ile arandaki ba\u011f g\u00fc\u00e7leniyor. Rutinlerine dair baz\u0131 planlar\u0131n\u0131 onlara g\u00f6re \u015fekillendirebilirsin","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2020-11-30"},{"id":"4448","yorum":"\u00d6n\u00fcne \u00e7\u0131kan engelleri a\u015fma at\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 g\u00f6steriyorsun. \u0130li\u015fkisi olan biriysen sevgilinle uyumunun artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 hissediyorsun.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2020-11-30"},{"id":"4449","yorum":"Yak\u0131n dostlar\u0131n ile ilgili tedirgin edici haberler alabilirsin. Fakat olay\u0131n asl\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendi\u011finde bu haberin as\u0131ls\u0131z oldu\u011funu anl\u0131yorsun.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2020-11-30"},{"id":"4450","yorum":"Parlak i\u015f teklifleri alabilirsin. Ancak ba\u015fkalar\u0131n\u0131n d\u00fc\u015f\u00fcncelerinden etkilenerek f\u0131rsatlar\u0131 yanl\u0131\u015f y\u00f6netmemelisin.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2020-11-30"},{"id":"4451","yorum":"Konsantrasyonunda d\u00fc\u015f\u00fckl\u00fck ya\u015f\u0131yorsun. Ekip arkada\u015flar\u0131n ile arandaki uyum problemini halletmek i\u00e7in toplant\u0131 isteyebilirsin.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2020-11-30"},{"id":"4452","yorum":"A\u00e7\u0131k s\u00f6zl\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcn artabilir. Bu durumu yanl\u0131\u015f anlayan arkada\u015flar\u0131na kar\u015f\u0131 kendini do\u011fru ifade etmen k\u0131rg\u0131nl\u0131klar\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7iyor.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2020-11-30"}]