[{"id":"4118","yorum":"Kendini g\u00fcndelik i\u015flerden s\u0131y\u0131rarak mola vermek isteyebilirsin. \u0130\u015f yerinde sorumluluklar\u0131n\u0131 ihmal etmek gerginle\u015fmene sebep olabilir.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2020-11-03"},{"id":"4119","yorum":"Annenin ailesi ile aranda \u00e7\u0131kan sorunlarda daha sessiz kalmay\u0131 tercih ediyorsun. Ancak kararlar\u0131ndan da taviz vermeyebilirsin.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2020-11-03"},{"id":"4120","yorum":"Parasal anlamda s\u0131k\u0131nt\u0131da oldu\u011fun bir arkada\u015f\u0131nla dertle\u015febilirsin. Onun sorunlar\u0131n\u0131 tespit edip ona yard\u0131mc\u0131 oluyorsun.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2020-11-03"},{"id":"4121","yorum":"E\u011fitim \u00f6\u011fretim hayat\u0131n ile ilgili soru i\u015faretlerini bug\u00fcn giderebilirsin. Ailevi sorunlar\u0131n \u00fczerine gidip \u00e7\u00f6zmek istiyorsun.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2020-11-03"},{"id":"4122","yorum":"\u0130\u015f yerinde anlamland\u0131ramad\u0131\u011f\u0131n bir gerginlik hakim olabilir. Bu konuyu \u00e7\u00f6z\u00fcmlemek i\u00e7in arkada\u015flar\u0131nla konu\u015fabilirsin.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2020-11-03"},{"id":"4123","yorum":"Titizli\u011fin art\u0131yor. Buna ba\u011fl\u0131 olarak etraf\u0131nda da\u011f\u0131n\u0131k insanlarla k\u00fc\u00e7\u00fck gerginlikler yayabilirsin. Evin eksiklerini tamaml\u0131yorsun.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2020-11-03"},{"id":"4124","yorum":"Baban\u0131n ailesinden g\u00fcvendi\u011fin bir akraban ile i\u015f kurma fikri kafanda olgunla\u015fabilir. Maddi olanaklar\u0131n\u0131 sorguluyorsun.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2020-11-03"},{"id":"4125","yorum":"A\u011f\u0131rkanl\u0131 davran\u0131\u015flar\u0131n etraf\u0131ndakilerle gerilmene neden olabilir. \u0130\u015f yerinde rekabet art\u0131yor. Sen de buna ayak uydurmal\u0131s\u0131n.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2020-11-03"},{"id":"4126","yorum":"Ge\u00e7mi\u015finin y\u00fck\u00fcnden kurtuluyorsun. Gelece\u011fe odaklanman, \u00f6n\u00fcne \u00e7\u0131kan f\u0131rsatlar\u0131 de\u011ferlendirmende yard\u0131mc\u0131 oluyor.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2020-11-03"},{"id":"4127","yorum":"\u0130radenin g\u00fc\u00e7lendi\u011fini hissediyorsun. Bug\u00fcn daha \u00f6zg\u00fcr kararlar alabilirsin. Bu durum ailenin ho\u015funa gidiyor.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2020-11-03"},{"id":"4128","yorum":"\u0130\u015f yerinde baz\u0131 kararlar\u0131 bireysel olarak al\u0131yorsun. Ekip arkada\u015flar\u0131n, bu durumdan rahats\u0131z olduklar\u0131n\u0131 dile getirebilir.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2020-11-03"},{"id":"4129","yorum":"Arkada\u015f grubunda baz\u0131 ki\u015filerin tart\u0131\u015fmas\u0131 senin arada kalmana neden oluyor. Bu konuda sessiz kalmay\u0131 tercih ediyorsun.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2020-11-03"}]