[{"id":"4106","yorum":"Payla\u015fmay\u0131 seven bir taraf\u0131n var. Son g\u00fcnlerde yak\u0131n bir dostunla ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n karma\u015f\u0131k sorunlar\u0131n \u00fcstesinden gelebilirsin.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2020-11-02"},{"id":"4107","yorum":"Adalet duygun art\u0131yor. \u00c7evrende g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn haks\u0131zl\u0131klara daha fazla m\u00fcdahale etme gereksinimi duyabilirsin.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2020-11-02"},{"id":"4108","yorum":"Yak\u0131n arkada\u015f\u0131n\u0131n ge\u00e7irdi\u011fi zorlu s\u00fcre\u00e7te ona yard\u0131mc\u0131 oluyorsun. Bu davran\u0131\u015f\u0131n ile takdirleri \u00fczerinde toplayabilirsin.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2020-11-02"},{"id":"4109","yorum":"Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n kronik ba\u015f a\u011fr\u0131lar\u0131 bug\u00fcnlerde artabilir. \u00c7ok fazla g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc ortamlara girmekten ka\u00e7\u0131n\u0131yorsun.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2020-11-02"},{"id":"4110","yorum":"\u0130\u015f yerinde yaln\u0131zla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnebilirsin. Bu durum seni huzursuz etse de g\u00fcndelik hayat\u0131na bu durumu yans\u0131tm\u0131yorsun.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2020-11-02"},{"id":"4111","yorum":"G\u00f6z\u00fc kara hamlelerin, dikkatlerin \u00fcst\u00fcnde toplanmas\u0131na yol a\u00e7\u0131yor. Kendine g\u00fcvenmelisin ama durumu abartmamal\u0131s\u0131n.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2020-11-02"},{"id":"4112","yorum":"\u0130\u015flerin yo\u011funlu\u011fu sana iyi bir plana ihtiyac\u0131n oldu\u011funu hat\u0131rlat\u0131yor. Konsantrasyonunu bozacak detaylara tak\u0131lm\u0131yorsun.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2020-11-02"},{"id":"4113","yorum":"Haftan\u0131n ilk g\u00fcn\u00fc ko\u015fu\u015fturmalar ile ge\u00e7ebilir. Halletmen gereken banka i\u015flerine yo\u011funla\u015f\u0131yorsun.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2020-11-02"},{"id":"4114","yorum":"Sabah s\u00fcrpriz bir mesaj e\u015fli\u011finde uyanabilirsin. Eski bir dostundan gelen mesaj seni mutlu ediyor. Bekledi\u011fin haberi bug\u00fcn alabilirsin.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2020-11-02"},{"id":"4115","yorum":"Karma\u015f\u0131k gibi g\u00f6r\u00fcnen bir ili\u015fkinin i\u00e7inde olabilirsin. Fakat mant\u0131\u011f\u0131n ile hareket etti\u011fin takdirde i\u015fler \u00e7\u00f6z\u00fcme ula\u015fabilir.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2020-11-02"},{"id":"4116","yorum":"Sevgili Kova, olaylara daha rasyonel bakaca\u011f\u0131n bir g\u00fcn ba\u015fl\u0131yor. Duygular\u0131n\u0131 k\u0131st\u0131\u011f\u0131n, mant\u0131\u011f\u0131n\u0131 konu\u015fturdu\u011fun bir g\u00fcn olabilir.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2020-11-02"},{"id":"4117","yorum":"Al\u0131\u015fveri\u015fe \u00e7\u0131kmak isteyebilirsin. Bu konuda yak\u0131n bir dostundan tavsiyeler al\u0131yorsun. Moda dergileri al\u0131p inceleyebilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2020-11-02"}]