[{"id":"4094","yorum":"Bug\u00fcn kariyer ya\u015fam\u0131nda baz\u0131 dalgalanmalar olsa da, i\u015flerini kontrol alt\u0131nda tutabilecek bir motivasyona sahipsin. Sakinli\u011fini korumal\u0131s\u0131n.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2020-11-01"},{"id":"4095","yorum":"Yar\u0131m kalan i\u015flerini bitirmek i\u00e7in harekete ge\u00e7mek istiyorsun. Maddi konularda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n aksilikler sana engel te\u015fkil edebilir.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2020-11-01"},{"id":"4096","yorum":"Yeni ald\u0131\u011f\u0131n teknolojik aletlerde \u00e7\u0131kan sorunlar g\u00fcndemini me\u015fgul edebilir. \u0130\u015fi ehline b\u0131rakmay\u0131 bilmelisin.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2020-11-01"},{"id":"4097","yorum":"Yapmac\u0131k tav\u0131rlar sergileyenlerden so\u011fudu\u011funu hissedebilirsin. Onlar\u0131n hareketlerini anlamland\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorsun.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2020-11-01"},{"id":"4098","yorum":"Uzun s\u00fcredir sana kar\u015f\u0131 so\u011fuk olan bir akraban\u0131n neden uzak durdu\u011funu \u00f6\u011frenebilirsin. Fakat bu senin i\u00e7in \u00f6nem arz etmeyecek.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2020-11-01"},{"id":"4099","yorum":"Bug\u00fcnlerde zaman\u0131n\u0131n k\u0131ymetini daha iyi anl\u0131yorsun. \u0130\u015flerini planlarken \u00f6nceliklerini iyi belirlemek sana yard\u0131mc\u0131 olabilir.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2020-11-01"},{"id":"4100","yorum":"Uzun s\u00fcredir u\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131n hukuksal s\u00fcre\u00e7 sonu\u00e7lanabilir. Sonu\u00e7 seni pek tatmin etmese de hakk\u0131na raz\u0131 gelmesini biliyorsun.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2020-11-01"},{"id":"4101","yorum":"Kendini bitkin hissedebilirsin. Ailenle arandaki g\u00fcven ba\u011f\u0131n\u0131 suistimal edecek ki\u015filerden uzak durmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorsun.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2020-11-01"},{"id":"4102","yorum":"Mutfak e\u015fyalar\u0131n\u0131 yenilemek istiyorsun. Bunun i\u00e7in ay\u0131rd\u0131\u011f\u0131n b\u00fct\u00e7eni kontrol edebilirsin. Bir arkada\u015f\u0131n sana dertlerini anlatabilir.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2020-11-01"},{"id":"4103","yorum":"Hobilerin konusunda kendini geli\u015ftirmek istiyorsun. U\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131n i\u015flerle ilgili internette online kurslar\u0131 ara\u015ft\u0131rabilirsin.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2020-11-01"},{"id":"4104","yorum":"Hayat\u0131ndaki dura\u011fanl\u0131k bug\u00fcn de\u011fi\u015febilir. \u0130li\u015fkisi olmayan bir Kova burcuysan, tan\u0131\u015faca\u011f\u0131n biri seni heyecanland\u0131rabilir.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2020-11-01"},{"id":"4105","yorum":"V\u00fccudunu diren\u00e7li hale getirmek i\u00e7in bitkisel yollara ba\u015fvurabilirsin. Ailenin tavsiyelerinin sana uygun olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlayabilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2020-11-01"}]