[{"id":"4082","yorum":"\u0130li\u015fkilerine resmiyet getiriyorsun. G\u00fcven s\u00f6z konusu oldu\u011funda kalbinin sesini dinlemeye y\u00f6nelmi\u015fken, \u015f\u00fcphelerine engel olmak isteyeceksin.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2020-10-31"},{"id":"4083","yorum":"Sosyal medyay\u0131 yak\u0131ndan takip ederken, burada g\u00f6rd\u00fcklerin baz\u0131 \u015feyleri sorgulamana neden olurken bir hayli de \u015fa\u015f\u0131rtabilir.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2020-10-31"},{"id":"4084","yorum":"B\u00fct\u00e7e d\u00fczenlemesine destek aray\u0131\u015f\u0131 i\u00e7indesin. \u00dcst solunum yollar\u0131, farenjit gibi rahats\u0131zl\u0131klar tekrar n\u00fcksedebilir.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2020-10-31"},{"id":"4085","yorum":"Sosyal medya \u00fczerinden ileti\u015fime ge\u00e7en birinden bulu\u015fma teklifi alabilirsin. Tedavi g\u00f6r\u00fcyorsan mutlu sona ula\u015f\u0131yorsun.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2020-10-31"},{"id":"4086","yorum":"Ortakl\u0131klar\u0131 olan bir Aslan burcuysan, yat\u0131r\u0131mlar\u0131n sonunda meyvesini veriyor. Kendini biraz k\u0131rg\u0131n ve halsiz hissedebilirsin.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2020-10-31"},{"id":"4087","yorum":"Farkl\u0131 bir dil \u00f6\u011frenmek i\u00e7in yurt d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kma planlar\u0131 yapabilirsin. Vergi \u00f6demeleri gibi konularda sorunlar \u00e7\u0131kabilir.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2020-10-31"},{"id":"4088","yorum":"Ho\u015flanmad\u0131\u011f\u0131n, ku\u015fku duydu\u011fun insanlardan uzakla\u015f\u0131yorsun. Farkl\u0131 k\u00fclt\u00fcrlerden insanlarla fikir \u00e7at\u0131\u015fmas\u0131 ya\u015fayabilirsin.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2020-10-31"},{"id":"4089","yorum":"Ev almakla ilgili bir hayalin varsa bu konuda kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131n art\u0131yor. Ailenle kaliteli zaman ge\u00e7irmek i\u00e7in tatil yerleri bak\u0131yorsun.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2020-10-31"},{"id":"4090","yorum":"\u015ea\u015f\u0131raca\u011f\u0131n haberler al\u0131yorsun! Yurt d\u0131\u015f\u0131 ba\u011flant\u0131l\u0131 bir i\u015fin varsa, teknoloji gibi gelecek v\u00e2deden alanlarla birle\u015ftirmek isteyebilirsin.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2020-10-31"},{"id":"4091","yorum":"\u0130\u015f hayat\u0131nda \u00e7eki\u015fmeli oldu\u011fun ki\u015filerle durulmalar ya\u015fan\u0131rken, kendini daha verimli ve iyi hissedeceksin.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2020-10-31"},{"id":"4092","yorum":"Ailende sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 ya\u015fayanlarla ilgili olumlu haberler alacaks\u0131n. Yurt d\u0131\u015f\u0131 planlar\u0131n varsa i\u015flemleri halledebileceksin.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2020-10-31"},{"id":"4093","yorum":"\u00dcretkenli\u011fin gerektirdi\u011fi bir mesle\u011fin varsa, projenin sonunu getirmekte bir hayli zorlanabilirsin. Diyet adapteni kaybediyorsun.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2020-10-31"}]