[{"id":"4034","yorum":"\u0130li\u015fkinde problemler ya\u015f\u0131yorsan art\u0131k sonuna varaca\u011f\u0131n keskin kararlar alabilirsin. Dostlar\u0131nla ilgili konulara e\u011filirken terazini dengelemelisin.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2020-10-27"},{"id":"4035","yorum":"Hedeflerini belirleyip emin ad\u0131mlarla hareket ediyorsun. \u0130\u015f yerinde kendini ispat edebilece\u011fin geli\u015fmeler ya\u015fanabilir.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2020-10-27"},{"id":"4036","yorum":"Kimseyi incitmek istemesen de sevdiklerinle ilgili yap\u0131lan yorumlara kar\u015f\u0131 sert \u00e7\u0131k\u0131\u015flar g\u00f6sterebilecek kadar gerginsin.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2020-10-27"},{"id":"4037","yorum":"\u0130\u015f yerindeki ko\u015fturmacan\u0131n ard\u0131ndan ak\u015fam ans\u0131z\u0131n bir planla gitmeyi istemedi\u011fin bir davete kat\u0131labilirsin.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2020-10-27"},{"id":"4038","yorum":"\u00c7ocuklar\u0131 olan biriysen, onlar\u0131n e\u011fitimleri ile ilgili karars\u0131zl\u0131klarla m\u00fccadele edebilirsin. Evinde bir de\u011fi\u015fime ihtiyac\u0131n var.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2020-10-27"},{"id":"4039","yorum":"Disiplinli \u00e7al\u0131\u015fma stratejilerin bir miktar sekteye u\u011frayabilir. G\u00fcn\u00fcn tela\u015f\u0131 i\u00e7inde unutmaman gereken \u015feyleri unutabilirsin.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2020-10-27"},{"id":"4040","yorum":"Uzun zamand\u0131r g\u00f6r\u00fc\u015fmedi\u011fin bir arkada\u015f\u0131ndan gelen telefonla h\u0131zl\u0131 bir organizasyon ayarlayabilirsin.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2020-10-27"},{"id":"4041","yorum":"\u0130nsanlar\u0131 anlamaya y\u00f6nelik t\u00fcm \u00e7abalar\u0131na ra\u011fmen \u00e7\u00f6zemedi\u011fin konu\u015fmalara \u015fahit olabilirsin. \u015eartlar\u0131n\u0131 zorlayacaks\u0131n.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2020-10-27"},{"id":"4042","yorum":"Sezgilerinin kuvvetine dayanarak ald\u0131\u011f\u0131n kararlardan pi\u015fmanl\u0131k duyabilirsin. Bug\u00fcn her \u015feyi yerli yerinde b\u0131rakmakta fayda var.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2020-10-27"},{"id":"4043","yorum":"Kariyerinle ilgili yeni kararlar al\u0131yorsun. D\u00fc\u015f\u00fcnmeden yapacak oldu\u011fun de\u011fi\u015fimler, sonunda pi\u015fmanl\u0131\u011fa evrilebilir.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2020-10-27"},{"id":"4044","yorum":"Ailenle arandaki iplerin gerilme ihtimaline kar\u015f\u0131l\u0131k, kalbinden ge\u00e7enleri diline d\u00f6k\u00fcyorsun. Keskin tavr\u0131n\u0131 t\u00f6rp\u00fclemelisin.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2020-10-27"},{"id":"4045","yorum":"G\u00f6ky\u00fcz\u00fc bir par\u00e7a k\u0131skan\u00e7l\u0131klar\u0131n\u0131 k\u00f6r\u00fckleyebilir. \u0130kili ili\u015fkilerinde veya arkada\u015f \u00e7evrende duygusal gerilimler y\u00fckselebilir.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2020-10-27"}]