[{"id":"3519","yorum":"Yeni \u015feyler almak i\u00e7in ara\u015ft\u0131rma yapabilirsin ancak al\u0131\u015fveri\u015f i\u00e7in do\u011fru kararlar verebilece\u011fin bir g\u00fcn olmayabilir.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2020-09-12"},{"id":"3520","yorum":"\u2018Bana dokunmay\u0131n\u2019 dedi\u011fin bir g\u00fcn. Ak\u015fam toparlay\u0131c\u0131 tavr\u0131n\u0131 \u00f6n plana \u00e7\u0131karmaya \u00e7al\u0131\u015farak, ikili ili\u015fkilerinde sorunlar\u0131 d\u00fczelteceksin","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2020-09-12"},{"id":"3521","yorum":"\u00dczerinde hissetti\u011fin topra\u011f\u0131 at\u0131yor, y\u00fcklerinden s\u0131yr\u0131l\u0131yorsun. Uzla\u015famad\u0131\u011f\u0131n konular\u0131 ailenle masaya yat\u0131racaks\u0131n.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2020-09-12"},{"id":"3522","yorum":"Senin i\u00e7in \u00e7ok de\u011ferli olan bir e\u015fyan\u0131 bulabilirsin. Estetik operasyonlara kar\u015f\u0131 s\u0131cak bir ara\u015ft\u0131rma ger\u00e7ekle\u015ftirebilirsin.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2020-09-12"},{"id":"3523","yorum":"E\u015finle ya da sevgilinle anla\u015famad\u0131\u011f\u0131n konular\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmek \u00fczere yard\u0131m almak i\u00e7in bir profesyonele ba\u015fvurabilirsin.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2020-09-12"},{"id":"3524","yorum":"Daha a\u011f\u0131rba\u015fl\u0131 hissetti\u011fin bir sabah. Etraf\u0131ndakilerle arandaki diyalogu olabildi\u011fince g\u00fc\u00e7l\u00fc tutmaya \u00e7al\u0131\u015fabilirsin.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2020-09-12"},{"id":"3525","yorum":"Kar\u015f\u0131t burcunda meydana gelen Mars Retro\u2019su, 67 g\u00fcn daha buralarda. Eee haliyle seni de yak\u0131ndan ilgilendiriyor.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2020-09-12"},{"id":"3526","yorum":"Ba\u015fka bir d\u00f6neme giriyorsun. Hayat\u0131nda bulundurmak istedi\u011fin insanlar\u0131 belirledi\u011fin kriterlere hassas yakla\u015f\u0131yorsun","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2020-09-12"},{"id":"3527","yorum":"Mars, sana strateji odakl\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011fretiyor. \u015eans verdi\u011fin ki\u015filerle sohbetlerin i\u00e7erisinde bulunacaks\u0131n.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2020-09-12"},{"id":"3528","yorum":"\u2018Herkesle i\u015f yap\u0131lmaz\u2019 ideolojisine ikna olurken, kiminle nas\u0131l bir yola girmen gerekti\u011fine dair keskin kurallar belirliyorsun.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2020-09-12"},{"id":"3529","yorum":"Mars\u2019\u0131n gerilemesiyle artan sorunlar kafa kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131klar\u0131na zemin haz\u0131rlarken, ihmalkarl\u0131\u011f\u0131n kar\u015f\u0131ndakilerin g\u00f6z\u00fcne bat\u0131yor.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2020-09-12"},{"id":"3530","yorum":"Ba\u015fkalar\u0131na kar\u015f\u0131 g\u00f6sterdi\u011fin ilgi artarken kendine kar\u015f\u0131 bencille\u015fiyorsun. \u0130nsanlar\u0131n sorunlar\u0131na odaklanabilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2020-09-12"}]