[{"id":"3499","yorum":"Ki\u015fisel anlamda hedeflerine ula\u015fmak i\u00e7in yeni yol haritas\u0131 belirliyorsun. \u0130\u015f yerinde ya\u015fanabilecek gerginlikler seni de \u00fczebilir.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2020-08-30"},{"id":"3500","yorum":"Sorumluluklar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrken kendini de y\u0131pratmamal\u0131s\u0131n. Herkesin kendi pay\u0131na d\u00fc\u015feni yapmas\u0131 gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsun.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2020-08-30"},{"id":"3501","yorum":"E\u011fitimin i\u00e7in ad\u0131m atmak istedi\u011fin bir g\u00fcndesin. Bunun i\u00e7in yeni ki\u015filerle tan\u0131\u015fabilir, onlarla bilimsel konu\u015fmalar yapabilirsin.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2020-08-30"},{"id":"3502","yorum":"Beklemedi\u011fin bir anda \u00f6nemli bir maddi gelir elde edebilirsin. Bu geliri en do\u011fru \u015fekilde de\u011ferlendirmek i\u00e7in d\u00fc\u015f\u00fcnebilirsin.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2020-08-30"},{"id":"3503","yorum":"Maddi anlamda zorlanmalar ya\u015fasan da bunun alt\u0131ndan kalkmak i\u00e7in elinden gelen ne varsa yapmak isteyeceksin. Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na dikkat et!","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2020-08-30"},{"id":"3504","yorum":"Kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalmak istemedi\u011fin konularda kendinle y\u00fczle\u015fmek zorunda oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsun. S\u00fcrpriz bir mesaj alabilirsin.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2020-08-30"},{"id":"3505","yorum":"Tuttu\u011funu kopard\u0131\u011f\u0131n bir g\u00fcnden. G\u00fcn\u00fcn ilk dakikalar\u0131ndan itibaren enerjin bitmiyor. Sevdiklerinle telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri yapabilirsin.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2020-08-30"},{"id":"3506","yorum":"Hayata dair yapt\u0131\u011f\u0131n planlar\u0131n baz\u0131 ki\u015filerin ho\u015funa gitmeyebilir. Bu insanlar\u0131 tespit edip hayat\u0131ndan \u00e7\u0131karmak istiyorsun.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2020-08-30"}]