[{"id":"3487","yorum":"Zaman\u0131nda halledemedi\u011fin i\u015flerin i\u00e7in program haz\u0131rlamak isteyebilirsin. \u0130\u015flerini zaman\u0131nda halletmek sana iyi geliyor.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2020-08-29"},{"id":"3488","yorum":"Ge\u00e7mi\u015fte \u00e7\u00f6zemedi\u011fin konular bug\u00fcn akl\u0131na geliyor. Ge\u00e7mi\u015fe tak\u0131lan birisi olmasan da olduk\u00e7a etkilenebilirsin.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2020-08-29"},{"id":"3489","yorum":"G\u00fc\u00e7lenmek i\u00e7in farkl\u0131 kararlar ald\u0131\u011f\u0131n bir g\u00fcndesin. Yeni bir i\u015fe ba\u015flamak i\u00e7in baz\u0131 \u015feyleri de\u011fi\u015ftirmek istiyorsun.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2020-08-29"},{"id":"3490","yorum":"G\u00fcne anlam veremedi\u011fin duygularla ba\u015fl\u0131yorsun. Evliysen, e\u015finin anlams\u0131z davran\u0131\u015flar\u0131 seni d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcrebilir.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2020-08-29"},{"id":"3491","yorum":"Her zamankinden se\u00e7ici oldu\u011fun bir g\u00fcndesin. Yak\u0131n bir arkada\u015f\u0131n\u0131n y\u00f6nlendirmesiyle harcamalar yapmak istemiyorsun.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2020-08-29"},{"id":"3492","yorum":"Bug\u00fcn toparlamak istedi\u011fin meseleleri birer birer hallediyorsun. Arkada\u015f edinme konusunda sorunlar ya\u015fayabilirsin.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2020-08-29"},{"id":"3493","yorum":"Sosyal ortam\u0131nda ya\u015fayaca\u011f\u0131n bir diyalog sende farkl\u0131 etkiler b\u0131rakabilir. \u0130kili ili\u015fkilere temkinli yakla\u015f\u0131yorsun.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2020-08-29"},{"id":"3494","yorum":"Detayc\u0131 davran\u0131\u015flar\u0131n\u0131 bug\u00fcn daha fazla ortaya \u00e7\u0131kar\u0131yorsun. \u0130li\u015fkisi olan bir Akrep\u2019sen, sevgilinden bir s\u00fcrpriz g\u00f6rebilirsin.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2020-08-29"},{"id":"3495","yorum":"Yak\u0131n bir dostunun sana olan tavr\u0131ndaki de\u011fi\u015fikli\u011fi sorgularken bunun alt\u0131ndan bamba\u015fka olaylar\u0131n geli\u015fti\u011fini duyabilirsin. G\u00f6zlemcisin.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2020-08-29"},{"id":"3496","yorum":"Herkes taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131k\u00e7a dile getirilmeyen \u015feyleri dile getirme cesareti g\u00f6steriyorsun. Sporcuysan, antrenman yapabilirsin.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2020-08-29"},{"id":"3497","yorum":"E\u011fitim hayat\u0131 devam eden bir Kova burcuysan, bug\u00fcn \u00e7e\u015fitli e\u011fitim programlar\u0131n\u0131 ve sertifikalar\u0131 ara\u015ft\u0131rabilirsin.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2020-08-29"},{"id":"3498","yorum":"\u0130li\u015fkilere olan bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirecek bir olayla g\u00fcne merhaba diyorsun. Evli Bal\u0131k bur\u00e7lar\u0131 zorluklar\u0131 ard\u0131nda b\u0131rak\u0131yor.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2020-08-29"}]