[{"id":"3475","yorum":"Ger\u00e7ekleri tam anlam\u0131yla \u00f6\u011frendi\u011fin bir g\u00fcndesin. \u0130li\u015fkisini yak\u0131n bir zamanda bitirmi\u015f biriysen, sebebinin bamba\u015fka oldu\u011funu ke\u015ffediyorsun.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2020-08-27"},{"id":"3476","yorum":"Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na daha \u00e7ok de\u011fer verdi\u011fin bir g\u00fcndesin. Beslenmene sebze rutini ekleyebilir, yeni ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 tarifler ara\u015ft\u0131rabilirsin.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2020-08-27"},{"id":"3477","yorum":"G\u00fcne uykusuz giri\u015f yap\u0131yorsun. Fazla kilolar\u0131ndan \u015fikayet\u00e7i bir \u0130kizler burcuysan, \u015feker t\u00fcketimini kesmek isteyeceksin.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2020-08-27"},{"id":"3478","yorum":"Kariyer anlam\u0131nda yeni aray\u0131\u015flar i\u00e7erisindesin. Teknoloji ile aras\u0131 iyi Yenge\u00e7 bur\u00e7lar\u0131 bug\u00fcn\u00fc gayet iyi de\u011ferlendirmek isteyecek.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2020-08-27"},{"id":"3479","yorum":"Evlili\u011fin avantajlar\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn bir g\u00fcndesin. Yapamad\u0131\u011f\u0131n bir projede e\u015finden yard\u0131m almak seni \u00e7ok mutlu edecek.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2020-08-27"},{"id":"3480","yorum":"Babanla aranda ge\u00e7en konu\u015fma seni \u015f\u00fcpheli bir yap\u0131ya sokmu\u015f olabilir. \u0130nanmad\u0131\u011f\u0131n \u015feyleri dinlemek dahi sana yanl\u0131\u015f geliyor.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2020-08-27"},{"id":"3481","yorum":"\u0130kili ili\u015fkilerde g\u00fcveninin sars\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsun. Ge\u00e7mi\u015f tecr\u00fcbelerin sana rehber olacak. Bor\u00e7 almak isteyebilirsin.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2020-08-27"},{"id":"3482","yorum":"Maddi anlamda \u00f6nemli at\u0131l\u0131mlar yapmak istiyorsun. Kendi i\u015fini kurmak isteyen bir Akrep burcuysan, orta\u011fa s\u0131cak bak\u0131yorsun.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2020-08-27"},{"id":"3483","yorum":"G\u00fcne, ald\u0131\u011f\u0131n \u00f6nemli bir telefonla ba\u015fl\u0131yorsun. Kendine dinlenmek i\u00e7in zaman tan\u0131mak isterken planlar\u0131n aniden de\u011fi\u015febilir.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2020-08-27"},{"id":"3484","yorum":"Kendince engelleri a\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn bir g\u00fcn. Art\u0131k hayata dair kayda de\u011fer ad\u0131mlar atmak i\u00e7in do\u011fru bir g\u00fcn diyorsun.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2020-08-27"},{"id":"3485","yorum":"\u0130leti\u015fim s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 \u00e7ekmenin sebebi, empatinin az olmas\u0131 olabilir. Anlay\u0131\u015fs\u0131z insanlarla kar\u015f\u0131la\u015fsan da sakinli\u011fini korumal\u0131s\u0131n.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2020-08-27"},{"id":"3486","yorum":"G\u00fcne kas a\u011fr\u0131lar\u0131yla uyanman\u0131n sebebi sporu fazla ka\u00e7\u0131rman olabilir. Asl\u0131nda bamba\u015fka \u015feyler hissetti\u011fin ki\u015fi seni \u015fa\u015f\u0131rtabilir.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2020-08-27"}]