[{"id":"3289","yorum":"Sabah gelen davetsiz bir misafir seni \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirebilir. Kendi i\u015finin sahibi bir Ko\u00e7 burcuysan, ekip arkada\u015flar\u0131na birtak\u0131m direktifler verebilirsin.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2020-07-10"},{"id":"3290","yorum":"Uyku d\u00fczeninin bozuk olmas\u0131 sabah zinde uyanman\u0131n \u00f6n\u00fcnde engel yarat\u0131yor. G\u00fcn i\u00e7inde k\u0131sa \u015fekerlemeler yapmak zorunda kalabilirsin.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2020-07-10"},{"id":"3291","yorum":"E\u011fitim hayat\u0131nda \u00e7\u0131kan sorunlar endi\u015fe etmene neden olabilir. Ailenin sana bu konuda destek olmas\u0131 \u00f6zg\u00fcvenini tazeliyor.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2020-07-10"},{"id":"3292","yorum":"Ailen ile aranda olan sevgi ba\u011f\u0131 b\u00fct\u00fcn i\u015fler i\u00e7in sana g\u00fc\u00e7 sa\u011fl\u0131yor. Ailene ve ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n eve bug\u00fcn farkl\u0131 bir de\u011fer verebilirsin.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2020-07-10"},{"id":"3293","yorum":"M\u00fczikle u\u011fra\u015fan bir Aslan burcuysan, yeni bir enstr\u00fcman \u00f6\u011frenmek isteyebilirsin. Evli bir Aslan burcuysan, e\u015finin ailesiyle so\u011fukluk ya\u015fayabilirsin.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2020-07-10"},{"id":"3294","yorum":"\u0130\u015ftah\u0131n\u0131n verdi\u011fi etkiyle bug\u00fcn daha az yemek yiyebilirsin. Hayat\u0131nda olan de\u011fi\u015fimlere al\u0131\u015famad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark edebilirsin.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2020-07-10"},{"id":"3295","yorum":"Sosyal medyada gezinirken moralini bozan bir payla\u015f\u0131ma denk gelebilirsin. Bu, i\u015findeki performans\u0131n\u0131 olumsuz y\u00f6nde etkileyebilir.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2020-07-10"},{"id":"3296","yorum":"Kendi i\u015finin sahibi bir Akrep burucuysan, d\u00fczenledi\u011fin toplant\u0131, \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n b\u00fct\u00fcn soru i\u015faretlerini giderebilir.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2020-07-10"},{"id":"3297","yorum":"Evli bir Yay burcuysan, e\u015fin sana de\u011ferli bir hediye alabilir. Bu hediye, kendini bug\u00fcn \u00f6zel hissetmene neden oluyor.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2020-07-10"},{"id":"3298","yorum":"Sevgili O\u011flak, ili\u015fkinde duygular\u0131n\u0131n bitmi\u015f olmas\u0131 hevesini ka\u00e7\u0131rabilir. \u0130yi d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fckten sonra ayr\u0131l\u0131k karar\u0131 alabilirsin.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2020-07-10"},{"id":"3299","yorum":"\u0130\u015f yerinde de\u011fi\u015fen ko\u015fullara en h\u0131zl\u0131 sen ayak uyduruyorsun. \u00dcstlerin arkada\u015flar\u0131na da yard\u0131mc\u0131 olman\u0131 isteyebilir.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2020-07-10"},{"id":"3300","yorum":"Kendini art niyetli insanlardan korumak ad\u0131na ileti\u015fiminin performans\u0131n\u0131 biraz d\u00fc\u015f\u00fcrebilirsin. Bir s\u00fcre g\u00f6zlemci olmak istiyorsun.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2020-07-10"}]