[{"id":"3209","yorum":"\u0130li\u015fkilerinizi mercek alt\u0131na alacak bu etkile\u015fim, ileti\u015fimle \u00f6nemli bilgileri ta\u015f\u0131yacak. Ortakl\u0131k enerjilerinizde \u00f6nemli de\u011fi\u015fimler meydana gelir. Fikirleri masaya yat\u0131rarak plan\u0131n\u0131zda olmayan bir hayat yolculu\u011funa \u00e7\u0131kacaks\u0131n\u0131z.
","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2018-10-10"},{"id":"3210","yorum":"\u0130\u015f arkada\u015flar\u0131n\u0131zla yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z diyaloglar \u00f6nem kazan\u0131r. Ofisinizi daha g\u00fczel ve b\u00fcy\u00fck bir mekana ta\u015f\u0131yabilirsiniz. \u00c7al\u0131\u015fan say\u0131n\u0131zda bir art\u0131\u015f g\u00fcndeme gelebilir. Ne\u015fe ve uyumu elden b\u0131rakmay\u0131n.
","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2018-10-10"},{"id":"3211","yorum":"Hakk\u0131n\u0131zda yap\u0131lan dedikodulara da kulak asmaman\u0131z\u0131 \u00f6neririz. Sizi \u00e7ekemeyen pek \u00e7ok ki\u015fi olabilir. \u00d6nemli olan sizin kimlerle dostluk kurmak isteyece\u011finiz. \u0130stemedikleriniz zaten do\u011fal olarak uzakla\u015f\u0131rlar.
","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2018-10-10"},{"id":"3212","yorum":"Ayn\u0131 anda birden \u00e7ok konuyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Gerek i\u015f gerekse ev hayat\u0131n\u0131zda aktif bir tempoda ko\u015fturmak zorunda kalabilirsiniz. Her \u015feye ra\u011fmen kendinizi iyi hissetti\u011finiz bir g\u00fcndesiniz.
","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2018-10-10"},{"id":"3213","yorum":"Aile i\u00e7inde yarat\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131z i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli bir g\u00fcn olabilir. F\u0131rsat kap\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7abilecek zihne ve perspektife sahip olacaks\u0131n\u0131z. Yat\u0131r\u0131m planlar\u0131 yapma zaman\u0131.
","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2018-10-10"},{"id":"3214","yorum":"Zihninizin dedektif gibi \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 son derece yarat\u0131c\u0131 fikirlerle donand\u0131\u011f\u0131n\u0131z bir g\u00fcndesiniz. Karde\u015f ve yak\u0131n akrabalar hayat\u0131n\u0131zda \u00f6nemli bir g\u00fcndem olu\u015ftururlar. Bir bilinmezi ke\u015ffetmek ve ortaya \u00e7\u0131karmak sizi \u015fa\u015f\u0131rtabilir.
","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2018-10-10"},{"id":"3215","yorum":"Tabii parasal konularda b\u00fcy\u00fck bir krizle u\u011fra\u015fman\u0131za da neden olabilir. So\u011fukkanl\u0131l\u0131\u011f\u0131 elden b\u0131rakmadan kazanc\u0131n\u0131zla ilgili do\u011fru stratejik kararlar almal\u0131s\u0131n\u0131z. G\u00fcvendi\u011finiz ki\u015filerin fikirlerine ba\u015fvurmaktan \u00e7ekinmeyin.
","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2018-10-10"},{"id":"3216","yorum":"Bilinmeyen konular\u0131n dehlizlerinde ilerleyip \u00f6nemli \u00e7\u0131kar\u0131mlarda bulunabiliriniz. \u00c7evrenizdekilere gizemli g\u00f6r\u00fcn\u00fcrs\u00fcn\u00fcz. Sizi ke\u015ffetmeye \u00e7al\u0131\u015fmak isterler. Ba\u015far\u0131l\u0131 i\u015f g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri yapmak i\u00e7in harika bir g\u00fcn. F\u0131rsat\u0131 ka\u00e7\u0131rmay\u0131n.
","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2018-10-10"},{"id":"3217","yorum":"Ok\u00fclt ve metafizik temalar ilginizi \u00e7eker. Tehlikeli ortamlarda bulunmaktan ka\u00e7\u0131n\u0131n. Lo\u015f ve karanl\u0131k yerlerin enerjisi size iyi gelmeyebilir. Arkada\u015flar\u0131n\u0131z\u0131n hayat\u0131ndaki s\u0131rlar\u0131 \u00f6\u011frenebilirsiniz.
","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2018-10-10"},{"id":"3218","yorum":"Kariyerinizin d\u00f6n\u00fcm noktas\u0131n\u0131 tetikleyecek bir konu\u015fma ya da toplant\u0131 g\u00fcndeme gelebilir. Hayat\u0131n\u0131z\u0131 de\u011fi\u015ftirecek bir i\u015f teklifiyle kar\u015f\u0131la\u015fabilirsiniz. \u00c7ocuk sahibi olmak g\u00fcndeme gelebilir.
","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2018-10-10"},{"id":"3219","yorum":"K\u0131rg\u0131nl\u0131klar\u0131n\u0131 ve k\u00fcsk\u00fcnl\u00fcklerini bir kenara b\u0131rak\u0131p ili\u015fkilerini onarmak i\u00e7in harika bir d\u00f6ng\u00fcye girebilirsin.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2018-10-10"},{"id":"3220","yorum":"Bir yerden alman gereken para varsa, bug\u00fcn alabilirsin. Yaz\u0131\u015fmalar\u0131n h\u0131zlan\u0131rken, telefonun susmayabilir.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2018-10-10"}]