[{"id":"1892","yorum":"Uzun zamandan beri bekledi\u011finiz evrakla ilgili s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in yurt d\u0131\u015f\u0131 ba\u011flant\u0131lar\u0131n\u0131z\u0131 devreye sokmal\u0131s\u0131n\u0131z.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2018-05-02"},{"id":"1893","yorum":"Bu konularla ilgili e\u011fitim almaya karar verebilirsiniz. Uzak \u00fclkelerle ba\u011flant\u0131l\u0131 ortakl\u0131k tekliflerine a\u00e7\u0131k bir g\u00fcndesiniz.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2018-05-02"},{"id":"1894","yorum":"Onun sayesinde her \u015feyi dert etmemeye \u00f6zen g\u00f6sterirsiniz. \u0130ki sevgili aday\u0131 aras\u0131na kalmak sizin i\u00e7in yorucu olacakt\u0131r.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2018-05-02"},{"id":"1895","yorum":"\u0130\u015f ortam\u0131n\u0131zda yen ki\u015filerle tan\u0131\u015fabilirsiniz. Ortak bir ileti\u015fim grubuna dahil olarak yeni fikirleri hayat\u0131n\u0131za dahil edeceksiniz.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2018-05-02"},{"id":"1896","yorum":"K\u00fclt\u00fcrler aras\u0131 k\u00f6pr\u00fclerin kuruldu\u011fu arkada\u015f \u00e7evrelerinde bulunmak size ne\u015fe ve huzur verir. Arkada\u015flar\u0131n\u0131z\u0131n \u00f6zg\u00fcr fikirleriyle siz de yenileneceksiniz.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2018-05-02"},{"id":"1897","yorum":"D\u00fcnya mutfa\u011f\u0131ndan farkl\u0131 damak zevkleriyle donataca\u011f\u0131n\u0131z sofran\u0131za herkes hayran kalacak. Sohbetin tad\u0131na doyamayacaks\u0131n\u0131z.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2018-05-02"},{"id":"1898","yorum":"Devam etti\u011finiz bir e\u011fitim program\u0131ndan mezun olabilir, bitirme projesine karar verebilirsiniz. E\u011fitmeninizin s\u0131cak yakla\u015f\u0131m\u0131 size g\u00fc\u00e7 verir.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2018-05-02"},{"id":"1899","yorum":"Para kazanmakla ilgili kafan\u0131zdaki endi\u015felerden kurtulaca\u011f\u0131n\u0131z bir g\u00fcndesiniz. Ne\u015fenizin keyfini \u00e7\u0131kart\u0131n.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2018-05-02"},{"id":"1900","yorum":"Bug\u00fcn kendinizi do\u011fayla b\u00fct\u00fcnle\u015ftirin. Temiz havay\u0131 ci\u011ferlerinize doldurun. Piyango \u00e7ekin.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2018-05-02"},{"id":"1901","yorum":"Kolektif bilin\u00e7le kucakla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131z bir g\u00fcn ge\u00e7ireceksiniz. Annenizle tart\u0131\u015fmaktan ka\u00e7\u0131nmal\u0131s\u0131n\u0131z. Sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 g\u00fcndeme gelebilir.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2018-05-02"},{"id":"1902","yorum":"Arkada\u015flar\u0131n\u0131z aras\u0131nda ummad\u0131\u011f\u0131n\u0131z birinden g\u00f6rece\u011finiz \u00f6zel ilgi sizi \u015fa\u015f\u0131rtacakt\u0131r. Hayat s\u00fcrprizlerle dolu!","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2018-05-02"},{"id":"1903","yorum":"\u00dcst y\u00f6netim taraf\u0131ndan takdir g\u00f6rece\u011finiz bir g\u00fcndesiniz. Birden fazla i\u015f koluyla ilgilenmek y\u00fcksek enerjinizi dengeye oturtur.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2018-05-02"}]