[{"id":"1539","yorum":"Romantik bir hafta onu ge\u00e7irmek i\u00e7in kollar\u0131 s\u0131vay\u0131n. Belki bir kayak tatili maceras\u0131 ya\u015fayacak ya da Venedik\u2019in romantik ortam\u0131nda a\u015fk\u0131n\u0131z\u0131 ilan edeceksiniz.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-28"},{"id":"1540","yorum":"Partnerinizle duygu dolu anlar\u0131n keyfini \u00e7\u0131karabilirsiniz. Ayr\u0131ca eski dostlar\u0131n \u015fefkatiyle de bulu\u015fmak i\u00e7in harika bir g\u00fcn. An\u0131lar\u0131n\u0131z\u0131 yazmak, aile gelenek ve g\u00f6reneklerini korumak, tarihsel ara\u015ft\u0131rmalar yapmak, eskiden esinlenen dekorasyon i\u015fleriyle u\u011fra\u015fmak i\u00e7in hi\u00e7 durmay\u0131n.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-28"},{"id":"1541","yorum":"Hatta bir aile dostunuz bu kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n ba\u015f mimar\u0131 olabilir. Uzun zamand\u0131r zihninizi me\u015fgul eden acaba sorular\u0131n\u0131n hepsini \u00e7\u00f6p sepetine g\u00f6nderebilirsiniz.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-28"},{"id":"1542","yorum":"Bazen de hayallerin ger\u00e7ekle\u015fme s\u00fcrecine tan\u0131kl\u0131k etmek iyidir. Ama yine de ger\u00e7eklik prensibinin bir g\u00fcn kap\u0131n\u0131z\u0131 \u00e7alaca\u011f\u0131n\u0131z\u0131 akl\u0131n\u0131zdan \u00e7\u0131karmay\u0131n.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-28"},{"id":"1543","yorum":"Hayattaki tek teman\u0131z olan sadakat kavram\u0131n\u0131 bug\u00fcn tekrar g\u00f6zden ge\u00e7irirsiniz. Ayr\u0131l\u0131k ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131z eski sevgiliniz tekrar kap\u0131y\u0131 \u00e7alarsa, hay\u0131r demek zor olacakt\u0131r.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-28"},{"id":"1544","yorum":"Bu sizin ger\u00e7eklere odakl\u0131 ki\u015fili\u011finizle pek uyu\u015fmasa da hafta ortas\u0131nda zihninizi bo\u015faltmak i\u00e7in g\u00fczel bir f\u0131rsat olabilir. Di\u011fer yandan ili\u015fkilerde aldat\u0131lmamaya dikkat edin.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-12-28"},{"id":"1545","yorum":"Bu bir r\u00fcya gibi gelse de i\u00e7lerinden en do\u011fru ki\u015fiyi se\u00e7mek yine sizin yetene\u011finize ve sa\u011fduyunuza kalacakt\u0131r. Di\u011fer yandan hay\u0131r i\u015flerinde faaliyet g\u00f6stermek, evdeki aile bireylerine yard\u0131mc\u0131 olmak ruhunuzu besler. G\u00fczelle\u015fmek de size iyi gelir.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-28"},{"id":"1546","yorum":"Deniz kenar\u0131nda mum \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 e\u015fli\u011finde serenat dinleyebilir, kendisine evlenme teklifi edebilirsiniz. Evli olanlar ise e\u015fleriyle a\u015fk tazeleyebilirler. Di\u011fer yandan \u015fiir yazmak, \u015fark\u0131 bestelemek, alb\u00fcm \u00e7\u0131karmak i\u00e7in ka\u00e7\u0131r\u0131lmamas\u0131 gereken bir d\u00f6nem.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-28"},{"id":"1547","yorum":"Bug\u00fcn maceraperest ruhunuzu hayallerinizle b\u00fct\u00fcnle\u015ftirin. Hayaller ve \u00fcmitler olmadan hayat son derece s\u0131k\u0131c\u0131 ve monoton olur. Bunu sizden daha iyi kimse bilemez.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-28"},{"id":"1548","yorum":"Bu belki bir aile ortam\u0131nda payla\u015f\u0131lacak harika bir zaman dilimi olarak haf\u0131zan\u0131zda yer edecek ya da dostlat\u0131n\u0131zla bir arada olmaktan keyif alaca\u011f\u0131n\u0131z bir y\u0131lba\u015f\u0131 partisine kat\u0131l\u0131n. G\u00fcn\u00fcn sonsuz sevgiye a\u00e7\u0131k enerjisini kullan\u0131n.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-12-28"},{"id":"1549","yorum":"Bu nedenle kand\u0131r\u0131lmaya a\u00e7\u0131k bir enerjiye sahipsiniz. \u00d6zellikle bor\u00e7 vermek konusunda dikkatli olun. \u00d6z de\u011ferinizin her zaman fark\u0131na var\u0131n. Unutmay\u0131n ki biricik kimli\u011finiz en az kar\u015f\u0131n\u0131zdaki ki\u015fi kadar de\u011ferli ve \u00f6nemli. Darg\u0131nl\u0131klara son verin.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-28"},{"id":"1550","yorum":"Platonik a\u015fklar\u0131n g\u00fcn \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 bir g\u00fcn. Y\u0131lba\u015f\u0131 yakla\u015f\u0131rken \u00e7ok alkol t\u00fcketiminden ka\u00e7\u0131n\u0131n. Objektif olmakta zorlanaca\u011f\u0131n\u0131z i\u00e7in hayatla ilgili ciddi kararlar almay\u0131n.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-12-28"}]