[{"id":"1527","yorum":"Gelirler, \u00f6demelerle alakal\u0131 konularda dengeyi kurmakta zorlanabilirsin. \u00d6nemli konu\u015fmalar yapman m\u00fcmk\u00fcn.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-27"},{"id":"1528","yorum":"\u00c7ocuklar\u0131nla ilgili konularda artan sorumluluklar ve aran\u0131zdaki ileti\u015fimsizlik, sorunlar\u0131n b\u00fcy\u00fcmesine neden olabilir.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-27"},{"id":"1529","yorum":"E\u011fitime y\u00f6nelik faaliyette bulunman seni geli\u015ftiriyor. Korkmak ve \u00e7ekinmek hi\u00e7 sana uygun de\u011fil!","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-27"},{"id":"1530","yorum":"Kariyer konular\u0131nda planlar yapman ve uzman ki\u015filerden fikir alman \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7acak.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-27"},{"id":"1531","yorum":"\u00d6nemli anla\u015fmalar\u0131n g\u00fcndeme geldi\u011fi bu g\u00fcnde i\u015finle alakal\u0131 al\u0131m-sat\u0131m mevzular\u0131 g\u00fcndeminde olabilir.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-27"},{"id":"1532","yorum":"\u00c7al\u0131\u015fma hayat\u0131n\u0131n verdi\u011fi y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fcklerin alt\u0131ndan kalkabilme g\u00fcc\u00fcn\u00fc kendinde bulacaks\u0131n.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-12-27"},{"id":"1533","yorum":"Ailenize bir birey kat\u0131lmas\u0131 m\u00fcjdesini alabilirsin. \u00c7ocuklar\u0131nla ilgili konularda karar alman s\u00f6z konusu.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-27"},{"id":"1534","yorum":"Evinle ilgili yapt\u0131\u011f\u0131n planlar g\u00fcndeme gelirken, tamirat tadilat i\u015flerine vakit ay\u0131rmak isteyebilirsin.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-27"},{"id":"1535","yorum":"Zihinsel konularda geli\u015fime a\u00e7\u0131k oldu\u011fun bir d\u00f6nem. Fikirlerini yazarak dile getirmek, sana zevk verecek.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-27"},{"id":"1536","yorum":"\u0130\u015f teklifleri alman, farkl\u0131 teknikler kullanman y\u00fckselmene neden olabilir. Tecr\u00fcbelerin seni ileriye ta\u015f\u0131yor.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-12-27"},{"id":"1537","yorum":"Daha ba\u015far\u0131l\u0131 olmak i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131n giri\u015fimlerin sonu\u00e7suz kalmas\u0131, kendini g\u00fc\u00e7s\u00fcz hissetmene neden olabilir.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-27"},{"id":"1538","yorum":"\u0130\u00e7sel g\u00f6zlem yapt\u0131\u011f\u0131n bir s\u00fcre\u00e7tesin. Seni rahats\u0131z eden olaylar\u0131 ke\u015ffetmen ve bunlar\u0131 y\u00fczeye \u00e7\u0131karman s\u00f6z konusu.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-12-27"}]