[{"id":"1515","yorum":"Karakterine uygun bir a\u00e7\u0131k s\u00f6zl\u00fcl\u00fck bug\u00fcn ileti\u015fim kuraca\u011f\u0131n ki\u015filere de yans\u0131yor. Ancak dozunu iyi ayarlamal\u0131s\u0131n.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-26"},{"id":"1516","yorum":"Ak\u015fam\u00fcst\u00fc alaca\u011f\u0131n bir teklif seni bir hayli heyecanland\u0131rabilir. Kader bug\u00fcn kap\u0131lar\u0131n\u0131 senin i\u00e7in a\u00e7\u0131yor.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-26"},{"id":"1517","yorum":"Bir s\u00fcredir tela\u015fl\u0131 oldu\u011fun bir meselen bug\u00fcn \u00e7\u00f6z\u00fcl\u00fcyor. G\u00fczel haberler alman s\u00f6z konusu","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-26"},{"id":"1518","yorum":"Maddiyat\u0131n\u0131 rahatlatacak bir g\u00f6r\u00fc\u015fme yapman m\u00fcmk\u00fcn. Bunun i\u00e7in haz\u0131rl\u0131k yapman gerekebilir.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-26"},{"id":"1519","yorum":"Bug\u00fcn\u00fcn havas\u0131 hem maddi, hem manevi olarak senin gibi a\u00e7\u0131k s\u00f6zl\u00fc ve y\u00fcrekli olan ki\u015fileri destekliyor.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-26"},{"id":"1520","yorum":"Sevgilinle arandaki uzun s\u00fcreli ili\u015fki, birilerinin g\u00f6z\u00fcne bat\u0131yorsa k\u0131skan\u00e7l\u0131k s\u00f6z konusu olabilir.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-12-26"},{"id":"1521","yorum":"Tesad\u00fcflere kader diyebilirsin. G\u00f6rmedi\u011fin bir arkada\u015f\u0131nla kar\u015f\u0131la\u015fman, haber alman m\u00fcmk\u00fcn.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-26"},{"id":"1522","yorum":"Endi\u015felerin varsa d\u00fc\u015f\u00fcncelerinden olumsuz etkileri atabilirsin. Giri\u015fti\u011fin i\u015fte kendine g\u00fcveniyorsun.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-26"},{"id":"1523","yorum":"Finansal olarak seni rahatlatacak terfi ya da zam haberi arkada\u015flar\u0131n aras\u0131nda anla\u015fmazl\u0131klara neden olabilir.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-12-26"},{"id":"1524","yorum":"Hayat\u0131n en g\u00fczel anlar\u0131nda mutlu oldu\u011fun \u015feyleri yapmak var. Bug\u00fcn i\u015fte baz\u0131 f\u0131rsatlar\u0131 ka\u00e7\u0131rma.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-26"},{"id":"1525","yorum":"Rasyonel olmakta fayda var. \u0130li\u015fkini toparlamaktan yanaysan elinden geleni yapacaks\u0131n ve kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 bekleyeceksin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-12-26"},{"id":"1526","yorum":"Yeni sorumluluklar \u00fcstlenmek zorunda kalabilirsiniz. \u0130li\u015fkiler g\u00f6rev odakl\u0131 ilerleyecektir. Sizden daha tecr\u00fcbeli ki\u015filerin fikirlerine de\u011fer verin. Ne\u015fenizi ka\u00e7\u0131ran insan ya da ortamlardan uzak durun.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-26"}]