[{"id":"1491","yorum":"Bug\u00fcn yapaca\u011f\u0131n eylemlerden h\u0131zl\u0131 d\u00f6n\u00fc\u015f alabilir, uzun zamand\u0131r akl\u0131nda bulunan i\u015f ba\u015fvurusunu ger\u00e7ekle\u015ftirebilirsin.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-24"},{"id":"1492","yorum":"Hayat\u0131ndaki t\u00fcm dengeleri bug\u00fcn yerine oturtmak isteyebilir, \u00f6zel hayat\u0131nda bu y\u00f6nde ad\u0131mlar atabilirsin.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-24"},{"id":"1493","yorum":"Uzun zamand\u0131r yapt\u0131\u011f\u0131n planlar\u0131 hayata ge\u00e7irmeye ba\u015flayabilirsin. Ortakl\u0131klar\u0131n\u0131 g\u00f6zden ge\u00e7irmelisin.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-24"},{"id":"1494","yorum":"Yeni bir ili\u015fkiye ba\u015flayan biriysen, Ay\u2019\u0131n konumu seni karars\u0131zl\u0131\u011fa itebilir ve ani kararlar alabilirsin.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-24"},{"id":"1495","yorum":"\u0130yimser ruh halin bug\u00fcn kendini ifade etmende sana yard\u0131mc\u0131 olabilir. Ailene kar\u015f\u0131 sorumlulu\u011funun artabilir","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-24"},{"id":"1496","yorum":"Fikirlerinin \u00f6n plana \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131 bir g\u00fcn. Yaz\u0131 i\u015flerine merak sard\u0131ysan internet sitelerine \u00fcye olabilirsin.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-12-24"},{"id":"1497","yorum":"Parasal anlamda risk almaktan ka\u00e7abilir, uzun vadeli al\u0131\u015fveri\u015f planlar\u0131n\u0131 zamana yayabilirsin.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-24"},{"id":"1498","yorum":"Bug\u00fcn insanlarla ileti\u015fim kurmakta zorlanabilir, anla\u015f\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnebilirsin. Sakin hallerin her alanda hissediliyor.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-24"},{"id":"1499","yorum":"S\u00fcrekli ele\u015ftirel tavr\u0131n bug\u00fcn insanlar\u0131n can\u0131n\u0131 s\u0131kabilir. K\u0131r\u0131c\u0131 olmaktan ka\u00e7\u0131nmayan tavr\u0131n, \u00e7evrendeki insanlar\u0131 kaybetmene sebep olabilir.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-24"},{"id":"1500","yorum":"\u0130nsanlar\u0131n empati yoksunlu\u011fu \u00e7ekti\u011fini fark edebilir, kendini ifade etmeye \u00e7al\u0131\u015fmaktan s\u0131k\u0131l\u0131p kendi kabu\u011funa \u00e7ekilebilirsin.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-12-24"},{"id":"1501","yorum":"\u0130li\u015fkinle ilgili karars\u0131zl\u0131klar\u0131n \u00f6n plana \u00e7\u0131kabilir. Sevdi\u011fin insana kendini anlatmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken yanl\u0131\u015f anla\u015f\u0131labilirsin.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-24"},{"id":"1502","yorum":"Bug\u00fcn, girece\u011fin t\u00fcm ortamlarda fikirlerini savunabilir, bu sayede etraf\u0131ndaki insanlar\u0131n takdirini kazanabilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-12-24"}]