[{"id":"1479","yorum":"Bug\u00fcn hayat\u0131nda sakinlik isteyebilir, kalabal\u0131klara girmek istemeyebilirsin. Kafan\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131ran sorunlar\u0131ndan uzakla\u015fabilirsin.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-21"},{"id":"1480","yorum":"Bug\u00fcn finansal durumun seni biraz endi\u015felendirebilir. Sa\u011fl\u0131kl\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcnde i\u015flerini toparlayabilirsin.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-21"},{"id":"1481","yorum":"Maddi konularda karars\u0131zl\u0131k ya\u015fayabilir, gelecek kayg\u0131s\u0131na d\u00fc\u015febilirsin. Ele\u015ftiri alabilirsin.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-21"},{"id":"1482","yorum":"Motivasyonunun y\u00fcksek olaca\u011f\u0131 bug\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131n her i\u015fte fark yaratabilir, ileriye ad\u0131mlar atabilirsin.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-21"},{"id":"1483","yorum":"Bug\u00fcn sakinli\u011fini koruman zor olacak. Duyduklar\u0131n bir anda gerilmene sebep olabilir ve yanl\u0131\u015f anla\u015f\u0131labilirsin.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-21"},{"id":"1484","yorum":"Bug\u00fcn b\u00fct\u00e7e planlamak ve parasal i\u015flerle ilgilenmek i\u00e7in iyi bir g\u00fcn olabilir. Gelecek planlar\u0131 yapabilirsin.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-12-21"},{"id":"1485","yorum":"Bug\u00fcn hobilerin i\u00e7in kendine zaman ay\u0131r\u0131p g\u00fcn\u00fcn rutinli\u011finden kurtulmak isteyebilirsin.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-21"},{"id":"1486","yorum":"\u0130li\u015fkinde uzun zamand\u0131r sorun olan g\u00fcndemlerin, bug\u00fcn tekrar konu\u015fulmas\u0131 s\u00f6z konusu olabilir.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-21"},{"id":"1487","yorum":"Bug\u00fcn, de\u011fi\u015fken ruh halin herkesi zorlayabilir. Ailen ve sevgilin bu durumdan \u015fikayet edip seni uyarabilirler.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-21"},{"id":"1488","yorum":"\u0130\u015f yerindeki takdirler, rehavete kap\u0131lmana neden olabilir. En \u00e7ok sorumlulu\u011fu kendinin ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnebilirsin.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-12-21"},{"id":"1489","yorum":"Sorunlar\u0131na buldu\u011fun ge\u00e7ici \u00e7\u00f6z\u00fcmler ve hen\u00fcz yerine getirmedi\u011fin sorumluluklar bug\u00fcn seni zorlayabilir.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-21"},{"id":"1490","yorum":"Beslenme al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na dikkat etmelisin. Bug\u00fcn i\u015ftah\u0131na dur diyemeyebilirsin. Kilo almamaya dikkat etmelisin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-12-21"}]