[{"id":"1467","yorum":"\u0130\u015f d\u00fcnyan\u0131n yo\u011funlu\u011funu bug\u00fcn biraz hafifletmek isteyip sevdi\u011fin insanlara zaman ay\u0131rmak isteyebilirsin.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-20"},{"id":"1468","yorum":"Ka\u00e7\u0131rd\u0131\u011f\u0131n f\u0131rsatlar bug\u00fcn tekrar \u00f6n\u00fcne \u00e7\u0131kabilir. E\u015finle ya da sevgilinle ya\u015fayaca\u011f\u0131n sorun can\u0131n\u0131 s\u0131kabilir.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-20"},{"id":"1469","yorum":"Bug\u00fcn hareketli bir d\u00f6neme kendini haz\u0131rlayabilirsin. Hedeflerin i\u00e7in yeni insanlarla tan\u0131\u015fabilirsin.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-20"},{"id":"1470","yorum":"Bir yak\u0131n\u0131na verdi\u011fin paran\u0131n bug\u00fcn de sana geri d\u00f6nmedi\u011fini fark edebilir, sinirlerini bozabilirsin.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-20"},{"id":"1471","yorum":"Monotonluktan s\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131n bir g\u00fcn. Radikal kararlar alabilirsin. Ev ya da araba de\u011fi\u015ftirme fikri g\u00fcndeminde.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-20"},{"id":"1472","yorum":"A\u015fk hayat\u0131nda kendi i\u00e7ine \u00e7ekilip hayat\u0131ndaki insanlara kar\u015f\u0131 so\u011fuk davran\u0131\u015flar sergileyebilirsin.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-12-20"},{"id":"1473","yorum":"\u00d6n planda olman, arkada\u015flar\u0131n taraf\u0131ndan ele\u015ftirilmene neden olabilir. Bug\u00fcn geri planda kalmal\u0131s\u0131n.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-20"},{"id":"1474","yorum":"Bug\u00fcn i\u015f yerinde azim ve kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131nla g\u00f6z doldurabilir, i\u015f arkada\u015flar\u0131n\u0131n takdirini kazanabilirsin.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-20"},{"id":"1475","yorum":"Bug\u00fcn kar\u015f\u0131n\u0131za ortakl\u0131k teklifleri gelebilir. Size anlat\u0131lanlara inanmay\u0131p \u015f\u00fcpheci bir tav\u0131rla yakla\u015fman\u0131zda fayda var.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-20"},{"id":"1476","yorum":"Yarat\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131nla fark uyand\u0131r\u0131yorsun. Fark\u0131nda olmad\u0131\u011f\u0131n y\u00f6nlerin ortaya \u00e7\u0131kabilir; de\u011ferlendirmelisin.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-12-20"},{"id":"1477","yorum":"Bug\u00fcn bir s\u00fcredir erteledi\u011fin sa\u011fl\u0131k sorunuyla tekrar y\u00fczle\u015febilirsin. Bu anlamda b\u00fcy\u00fck panik ya\u015fayabilirsin.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-20"},{"id":"1478","yorum":"Sorunlarla kar\u015f\u0131la\u015fmayaca\u011f\u0131n g\u00fczel bir g\u00fcne uyan\u0131yorsun. Yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark edebilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-12-20"}]