[{"id":"1455","yorum":"Bug\u00fcn olaylar\u0131n ayd\u0131nl\u0131k taraf\u0131nda kalmak isteyebilir, olumsuz ele\u015ftirilerden, olaylardan uzak kalmak isteyebilirsin.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-19"},{"id":"1456","yorum":"Bug\u00fcn hedeflerin do\u011frultusunda hareket ederek, ama\u00e7lar\u0131n u\u011fruna ad\u0131mlar atabilirsin. \u0130\u015f teklifleri alabilirsin.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-19"},{"id":"1457","yorum":"Bug\u00fcn kendini duygusal, hassas ve hasta hissedebilir, fiziksel aktivitelerden ka\u00e7\u0131nabilirsin.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-19"},{"id":"1458","yorum":"\u0130leti\u015fim aletlerinde ya\u015fayaca\u011f\u0131n sorunlar strese neden olabilir. Bekledi\u011fin telefon gelmeyebilir.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-19"},{"id":"1459","yorum":"Bug\u00fcn kar\u015f\u0131na \u00e7\u0131kacak olan olaylara kar\u015f\u0131 sab\u0131rs\u0131z davranabilir, ani y\u00fckseli\u015fler ya\u015fayabilirsin.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-19"},{"id":"1460","yorum":"Kendini ispat etmek isteyebilir, hak etti\u011fin de\u011feri g\u00f6rmedi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcp i\u015f aray\u0131\u015flar\u0131na girebilirsin.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-12-19"},{"id":"1461","yorum":"Giri\u015fimci taraf\u0131n\u0131n \u00f6n planda oldu\u011fu yeni fikirlerle i\u015f yerinde fark yaratabilir, dikkatleri \u00e7ekebilirsin.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-19"},{"id":"1462","yorum":"Bug\u00fcn kendinden s\u0131k\u0131l\u0131p al\u0131\u015fveri\u015fe \u00e7\u0131kmak isteyebilir, kendinde radikal de\u011fi\u015fiklikler yapabilirsin.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-19"},{"id":"1463","yorum":"S\u00fcrekli kuruntulu halinin ve insanlara kar\u015f\u0131 olan g\u00fcvensizli\u011finin sosyal ya\u015fant\u0131n\u0131 etkiledi\u011fini fark edebilirsin.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-19"},{"id":"1464","yorum":"Gizli kalmas\u0131n\u0131 istedi\u011fin olaylar g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kabilir. Bu, her ne kadar can\u0131n\u0131 s\u0131ksa da \u00fczerindeki bask\u0131 azalabilir.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-12-19"},{"id":"1465","yorum":"S\u00fcrekli de\u011fi\u015fen ruh halinle \u00e7evrendeki insanlar\u0131 \u015fa\u015f\u0131rtabilir, beklenmedik davran\u0131\u015flarda bulunabilirsin..","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-19"},{"id":"1466","yorum":"Bug\u00fcn yeni giri\u015fimlerde bulunmak isteyebilir, mevcut ortakl\u0131\u011f\u0131n\u0131 geli\u015ftirmek isteyebilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-12-19"}]