[{"id":"1381","yorum":"Bu \u015fahane g\u00f6r\u00fcn\u00fcm sizin akademiler, yabanc\u0131lar, yurt d\u0131\u015f\u0131 ba\u011flant\u0131lar, hukuki ili\u015fkiler, devletler olan ba\u011flar\u0131n\u0131z olan 9. evinizde ger\u00e7ekle\u015fecek. Bu temalarla alakal\u0131 faydal\u0131 geli\u015fmeler elde edip y\u00fcz\u00fcn\u00fcz\u00fcn g\u00fclece\u011fi bir g\u00fcn sizi bekliyor olacak.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-15"},{"id":"1382","yorum":"Kredi ve bor\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131 \u00f6demek i\u00e7in harika bir zamandas\u0131n\u0131z. Belki de banka kredisiyle uygun faizli bir araba almaya karar verirsiniz. Mahkeme s\u00fcre\u00e7leri lehinize sonu\u00e7lanabilir.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-15"},{"id":"1383","yorum":"Art\u0131k birden \u00e7ok a\u015fka, ortakl\u0131\u011fa ve maceraya kap\u0131lar\u0131n\u0131z\u0131 a\u00e7abilirsiniz. \u00c7oklu temalar \u00fczerinden se\u00e7im yapman\u0131z zorla\u015facak. Dikkat edin konular\u0131 birbirine kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131p \u00f6n\u00fcn\u00fcze gelen f\u0131rsatlar\u0131 ger \u00e7evirmeyin.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-15"},{"id":"1384","yorum":"Aniden h\u0131zl\u0131 al\u0131nan kararlarla i\u015f seyahatine \u00e7\u0131kmak durumunda kalabilirsiniz. Her \u015feye ra\u011fmen yorucu da olsa bu tempo size iyi gelir. G\u00f6ky\u00fcz\u00fcndeki iyimser enerji \u00fczerinize yans\u0131r.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-15"},{"id":"1385","yorum":"\u00c7ocuk yapmak ya da \u00e7ocu\u011funuzun gelece\u011fine y\u00f6nelik yat\u0131r\u0131m kararlar\u0131 almak i\u00e7in harika bir zaman. \u00c7ocuklar\u0131n\u0131z\u0131n ba\u015far\u0131s\u0131 y\u00fcz\u00fcn\u00fcz\u00fc g\u00fcld\u00fcr\u00fcr. Hobiler ve sanatsal faaliyetleri g\u00f6zden ka\u00e7\u0131rmay\u0131n.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-15"},{"id":"1386","yorum":"Aile i\u00e7indeki s\u0131cak diyaloglar y\u00fcz\u00fcn\u00fcz\u00fc g\u00fcld\u00fcr\u00fcr. Ebeveynlerinizle ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z ortak kararlarla \u00f6zg\u00fcr ruhunuzu harekete ge\u00e7irebilirsiniz. Uzaklardaki yak\u0131nlar\u0131n\u0131z s\u00fcrpriz yap\u0131p sizi ziyarete gelebilir.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-12-15"},{"id":"1387","yorum":"Bu temalarla ilgili d\u00fc\u015f\u00fcnceleriniz ve konu\u015fmalar\u0131n\u0131z daha pozitif olacakt\u0131r. G\u00fczellik, moda, estetik konular\u0131yla da ilgilenebilirsiniz. Do\u011fa gezileri yapmak, do\u011fayla ba\u015f ba\u015fa kalmak ho\u015funuza gider.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-15"},{"id":"1388","yorum":"\u00d6zellikle \u00e7ocu\u011funuzla ilgili ekstra seyahat harcamalar\u0131 g\u00fcndeme gelir. Ama her \u015feye ra\u011fmen ne\u015feniz yerinde olacakt\u0131r. Zira iyimser bir enerji benli\u011finizi kaplar. \u0130\u015f hacminizi geli\u015ftirmek sizi mutlu eder.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-15"},{"id":"1389","yorum":"Arkada\u015flar\u0131n\u0131z ve sevdikleriniz aras\u0131nda uyum, denge yaratacak bi\u00e7imde arabuluculuk yapars\u0131n\u0131z. K\u0131vrak zekan\u0131za bug\u00fcn herkes hayran kal\u0131r.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-15"},{"id":"1390","yorum":"Yahut uzaklardan gelen eski sevgilinizle yeniden bir ili\u015fki ba\u015flatabilirsiniz. Bunu kendi \u00f6zel alan\u0131n\u0131zda ya\u015famal\u0131 \u00e7ok sosyal ili\u015fkilere hemen dahil olmamal\u0131s\u0131n\u0131z. Kolektif bilin\u00e7 s\u0131\u00e7ramalar\u0131 g\u00fcndeme gelir.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-12-15"},{"id":"1391","yorum":"Gruplar aras\u0131nda entelekt\u00fcel bilgiye a\u00e7\u0131k yeni konular ortaya atars\u0131n\u0131z. Merak ve ilgi duyulan orijinal fikirlerin sahibi olmak sizi mutlu eder. Sanat \u00fczerine t\u00fcm alanlarda yeni \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flamak i\u00e7in harika bir g\u00fcn.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-15"},{"id":"1392","yorum":"\u0130\u015f de\u011fi\u015ftirmek i\u00e7in harika f\u0131rsatlarla kar\u015f\u0131la\u015fabilirsiniz. Kendinizi bir anda \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz\u00fc g\u00fcndeme getirecek olaylar ve insanlar\u0131n aras\u0131nda bulabilirsiniz. K\u0131sacas\u0131 \u015fanslara a\u00e7\u0131ks\u0131n\u0131z. Ne\u015feniz daim olsun.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-12-15"}]