[{"id":"1368","yorum":"Hayat\u0131n klasik stresinden uzakla\u015fmak ve kendi benli\u011finizin sesini dinlemek i\u00e7in vakit ay\u0131r\u0131n. \u0130ster do\u011fada vakit ge\u00e7irin, ister enerji \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na kat\u0131l\u0131n. Di\u011fer yandan tahsilatlar ilgili \u00f6nemli haberler gelebilir.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-14"},{"id":"1369","yorum":"Ortak zevklerinize hitap eden bir sanatsal etkinli\u011fe kat\u0131l\u0131p ard\u0131ndan g\u00fcn\u00fc mum \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda bir yemekle bitirebilirsiniz. Ayr\u0131ca ketum olmak, s\u0131r saklamak, s\u0131rlar\u0131 ve ger\u00e7ekleri a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131karmak i\u00e7in biraz dedektiflik yapabilirsiniz.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-14"},{"id":"1370","yorum":"Duygusal y\u00fcklerden ar\u0131nmak i\u00e7in sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 ilgilendiren her t\u00fcrl\u00fc \u00e7al\u0131\u015fmaya kat\u0131l\u0131p, detoks program\u0131na ad\u0131m atabilirsiniz. Bedeninizdeki ar\u0131nma ruhunuza iyi gelir.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-14"},{"id":"1371","yorum":"G\u00fcven arzusuyla hareket etmeye, sahiplenici ve k\u0131skan\u00e7 tav\u0131rlar sergilemeye m\u00fcsaitsiniz. Krizler ve stresli konular\u0131 so\u011fukkanl\u0131l\u0131kla y\u00f6netebilirsiniz.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-14"},{"id":"1372","yorum":"Psi\u015fik t\u00fcm de\u011ferlerinizin a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 bir g\u00fcndesiniz. Evde kaybetti\u011finiz e\u015fyalar\u0131 bulabilirsiniz. Sevdi\u011finiz dost ve arkada\u015flar\u0131n\u0131zla birlikte olup derin konulara dalmak size keyif verir. Evinizi g\u00fczelle\u015ftirmeye vakit ay\u0131r\u0131n.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-14"},{"id":"1373","yorum":"Karde\u015finizle \u00f6nemli bir s\u0131r payla\u015fabilirsiniz. Eski bir konunun kafan\u0131z\u0131 kurcalayan y\u00f6nlerine tek tek cevap bulabilirsiniz. Dedektif filmleri, korku romanlar\u0131, cinayet kitaplar\u0131 ilginizi \u00e7ekecektir.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-12-14"},{"id":"1374","yorum":"Tutkulu bir a\u015fk ya\u015famak ve hayat\u0131 derinlemesine sorgulamak istersiniz. Yoga, meditasyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 bug\u00fcn i\u00e7in \u00e7ok uygun. \u0130li\u015fkilerin merkezindeki g\u00fcc\u00fcn\u00fcz\u00fc sorgulama zaman\u0131.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-14"},{"id":"1375","yorum":"Annenizle derin bir konuyu masaya yat\u0131rabilirsiniz. Sa\u011fl\u0131k konular\u0131na kar\u015f\u0131 duyarl\u0131 bir g\u00fcn. Akrep payla\u015fmakla alakal\u0131d\u0131r. G\u00fcveninizi kazanan biriyle sonsuza dek y\u00fcr\u00fcmek istersiniz.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-14"},{"id":"1376","yorum":"Kalbinizi a\u00e7amad\u0131\u011f\u0131n\u0131z birine a\u015fk\u0131n\u0131z\u0131 ilan eden bir mesaj yazabilirsiniz. Gizli bir hayran\u0131n\u0131zdan b\u00f6yle bir mektup alabilirsiniz. Hayatta tutkuya da ihtiya\u00e7 var.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-14"},{"id":"1377","yorum":"Regresyon, aile dizimi, karma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131, blokaj \u00e7\u00f6z\u00fcc\u00fc enerji aktiviteleri g\u00fcndeminizi doldurabilir. Karmik ba\u011flarla bir arada oldu\u011funuz ki\u015filer size hayat\u0131n anlam\u0131 hakk\u0131nda pek \u00e7ok mesaj ta\u015f\u0131yabilir.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-12-14"},{"id":"1378","yorum":"Aran\u0131zdaki ili\u015fkiye farkl\u0131 bir renk katabilirsiniz. Bir kriz masas\u0131 olu\u015fturup ailedeki sorunlar\u0131 ba\u015far\u0131yla \u00e7\u00f6z\u00fcmleresiniz. Ayr\u0131ca ortak bir aile yat\u0131r\u0131m\u0131ndan \u00e7\u0131kmak isteyebilirsiniz.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-14"},{"id":"1379","yorum":"\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc g\u00f6z\u00fcn\u00fcz\u00fcn \u00e7ok a\u00e7\u0131k oldu\u011fu bir g\u00fcndesiniz. Ya\u015fam\u0131n\u0131za adeta bir \u00f6\u011fretiyi dahil etmekten huzur bulursunuz. S\u0131rlar, gizemler, ok\u00fclt bilgiler, kehanet ilimi gibi konular tam size g\u00f6re.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-12-14"}]