[{"id":"1355","yorum":"\u0130\u015f rutininde bask\u0131c\u0131 davran\u0131\u015flar sergileyebilirsin. Pratik \u00e7\u00f6z\u00fcmlerin sayesinde olumlu sonu\u00e7lar ortaya koyuyorsun.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-13"},{"id":"1356","yorum":"Yeni arkada\u015f ortam\u0131nda mesafeli ili\u015fkilerinle dikkat \u00e7ekiyorsun. Kibirli duru\u015fun senin negatif enerji yayman\u0131 sa\u011fl\u0131yor.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-13"},{"id":"1357","yorum":"Bug\u00fcn fazla endi\u015felisin. Merakla bekledi\u011fin bir haberin sonu\u00e7lanmas\u0131yla soru i\u015faretleri bitecek.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-13"},{"id":"1358","yorum":"Duygu karma\u015fas\u0131 i\u00e7indesin. G\u00fcn i\u00e7inde eski konular hakk\u0131nda gel-gitler ya\u015f\u0131yorsun.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-13"},{"id":"1359","yorum":"Cesaretin sayesinde ba\u015far\u0131ya ula\u015f\u0131yorsun. B\u0130r e\u011flence ortam\u0131nda g\u00f6steri\u015finle t\u00fcm dikkatleri \u00e7ekiyorsun.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-13"},{"id":"1360","yorum":"Bug\u00fcn i\u015f konusunda detayc\u0131s\u0131n. Planc\u0131 ki\u015fili\u011fin seni yanl\u0131\u015f yollara \u00e7\u0131karacak. \u0130li\u015fkilerin ele\u015ftiriliyor.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-12-13"},{"id":"1361","yorum":"Bir arkada\u015f\u0131n seninle birlikte al\u0131\u015fveri\u015fe gitmek isteyebilir. \u00c7evrendekileri kendine hayran b\u0131rakacaks\u0131n.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-13"},{"id":"1362","yorum":"\u0130li\u015fkilerinin ihtirasl\u0131 \u015fekilde ilerledi\u011fi bug\u00fcnlerde, yeni tan\u0131\u015faca\u011f\u0131n birini g\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015f\u00fcnle \u00e7ok etkileyeceksin.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-13"},{"id":"1363","yorum":"\u0130\u015f yerinde \u00e7\u0131kan anla\u015fmazl\u0131klara kar\u015f\u0131, adaletli ki\u015fili\u011finle ortamdaki gerginli\u011fin son bulmas\u0131nda \u00f6n ayak oluyorsun.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-13"},{"id":"1364","yorum":"\u015eartlar\u0131n getirdi\u011fi k\u0131s\u0131tlamalara kar\u015f\u0131, harcamalar\u0131n\u0131n hesab\u0131n\u0131 g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurmayaca\u011f\u0131n bir g\u00fcndesin.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-12-13"},{"id":"1365","yorum":"S\u0131f\u0131rdan ba\u015flayan de\u011fi\u015fim fikirleri i\u00e7indesin. \u0130stemedi\u011fin bir olaya kar\u015f\u0131 isyankar tav\u0131rlar i\u00e7ine girebilirsin.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-13"},{"id":"1366","yorum":"Ak\u0131lc\u0131 ki\u015fili\u011finle en \u00e7ok dan\u0131\u015f\u0131lan ki\u015fisin. G\u00fcn boyu eskileri hat\u0131rlatan konular i\u00e7inde olabilir, \u00f6zlem duyabilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-12-13"}]