[{"id":"1343","yorum":"Sorumluluklar\u0131n\u0131n artt\u0131\u011f\u0131 bir g\u00fcn. Ele\u015ftiri alaca\u011f\u0131n bir konuda d\u00fc\u015f\u00fcnmeden konu\u015fman, pi\u015fman olmana sebep olabilir.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-12"},{"id":"1344","yorum":"Beklentilerinin seni kayg\u0131ya d\u00fc\u015f\u00fcrmesi konusunda fark etmeden kendini olumsuzlu\u011fa itebilirsin.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-12"},{"id":"1345","yorum":"\u00c7abalad\u0131\u011f\u0131n bir i\u015fin, eme\u011fine de\u011fdi\u011fini g\u00f6steren bir sonu\u00e7 alacaks\u0131n. Bo\u015f vermi\u015fli\u011fe son verme vakti!","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-12"},{"id":"1346","yorum":"Bug\u00fcn \u015fansl\u0131 g\u00fcn\u00fcndesin. Ger\u00e7ekle\u015ftirmek istedi\u011fin baz\u0131 konular\u0131 biraz daha zamana b\u0131rakmal\u0131s\u0131n.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-12"},{"id":"1347","yorum":"\u0130\u015f temposundan s\u0131yr\u0131l\u0131p sosyal hayata y\u00f6neleceksin. Duygusal payla\u015f\u0131mlar\u0131n yorgunlu\u011funa ila\u00e7 gibi gelecek.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-12"},{"id":"1348","yorum":"Ne yapaca\u011f\u0131n konusundaki karars\u0131zl\u0131\u011f\u0131n gerilmene sebep oluyor. \u0130li\u015fkilerinde ger\u00e7e\u011fi arayaca\u011f\u0131n bir g\u00fcn","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-12-12"},{"id":"1349","yorum":"Aktif ve dinamik bir ruh hali i\u00e7indesin. \u0130\u015f ve a\u015fkta heyecanland\u0131ran geli\u015fmeler ya\u015faman muhtemel.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-12"},{"id":"1350","yorum":"Aray\u0131\u015f i\u00e7inde oldu\u011fun bir g\u00fcn. Duygular\u0131n \u00e7ok yo\u011fun. Yeni bir birliktelik s\u00f6z konusu olabilir.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-12"},{"id":"1351","yorum":"Bug\u00fcn aile i\u00e7inde ihtiya\u00e7 duyulan sevgi b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc konusunda \u00f6n ayak olacaks\u0131n. Sorunlar\u0131n \u00fcst\u00fcne gideceksin.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-12"},{"id":"1352","yorum":"Bug\u00fcn eskiye ba\u011fl\u0131 kalman\u0131n bir anlam\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 konusundaki fikrini netle\u015ftireceksin. Etraf\u0131n kalabal\u0131k olacak.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-12-12"},{"id":"1353","yorum":"Bug\u00fcn s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 geli\u015fmelere tan\u0131k olabilirsin. Hayat\u0131na m\u00fcdahale edenler veya sana \u00f6\u011f\u00fct verenler olabilir.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-12"},{"id":"1354","yorum":"S\u00fcregelen bir al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirmek i\u00e7in u\u011fra\u015fmal\u0131s\u0131n. G\u00fcn i\u00e7inde savunmaya ge\u00e7mek zorunda kalabilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-12-12"}]