[{"id":"1331","yorum":"A\u015fk hayat\u0131ndaki belirsizlikler bug\u00fcn netle\u015febilir. Bug\u00fcn, birisinin sana do\u011fru ad\u0131m att\u0131\u011f\u0131na \u015fahit olabilirsin.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-12-11"},{"id":"1332","yorum":"\u00d6fkeni kontrol etmekte zorlanabilece\u011fin bir g\u00fcn. Son zamanlarda k\u0131zd\u0131\u011f\u0131n birine sert s\u00f6zler sarf edebilirsin.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-11"},{"id":"1333","yorum":"Macerac\u0131 taraf\u0131n \u00f6n planda. Bor\u00e7 almak ya da vermek i\u00e7in ba\u015fka bir g\u00fcn\u00fc tercih etmende fayda var.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-12-11"},{"id":"1334","yorum":"Zincirlerinizden kurtulmak isteyip, en \u00e7\u0131lg\u0131n fikirlerinizi hayata ge\u00e7irecek cesarete sahip olursunuz. Akl\u0131n\u0131za gelen ilk orijinal fikirleri bug\u00fcn ajandan\u0131za not edin. Hafta i\u00e7inde i\u015finize yarar.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-11"},{"id":"1335","yorum":"Olduk\u00e7a a\u00e7\u0131k s\u00f6zl\u00fc oldu\u011funuz bir g\u00fcn. Pratik zekan\u0131zla aksi giden konular\u0131n\u0131z\u0131 rahatl\u0131kla \u00e7\u00f6z\u00fcmlersiniz. Herkesi ikna etmek i\u00e7in somut veriler kullan\u0131n.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-11"},{"id":"1336","yorum":"Gruplar \u00f6n\u00fcnde yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z konu\u015fmalar ve sunumlar size ba\u015far\u0131 getirir. Ayr\u0131ca bug\u00fcn ani yolculuklara \u00e7\u0131kma karar\u0131 alabilirsiniz. Zihniniz olduk\u00e7a keskin bir bi\u00e7imde \u00e7al\u0131\u015f\u0131r.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-11"},{"id":"1337","yorum":"Yak\u0131n \u00e7evrenize daha \u00f6nce kar\u015f\u0131la\u015fmad\u0131\u011f\u0131n\u0131z bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131lar\u0131na sahip yeni bireyler girebilir ve aran\u0131zda dinamik bir sinerji yarat\u0131labilir.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-11"},{"id":"1338","yorum":"Sevdi\u011finiz ki\u015fiyle daha \u00f6nceden planlamad\u0131\u011f\u0131n\u0131z yeni fikirleri hayat\u0131n\u0131za dahil etmek istersiniz. Macera dolu konular ilginizi \u00e7ekecektir. Ne\u015feli insanlarla bir arada olmak size iyi gelir.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-11"},{"id":"1339","yorum":"Bir t\u00fcrl\u00fc i\u015fin ger\u00e7ek y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00f6rememekten \u015fikayet\u00e7i olursunuz. Asl\u0131nda bu ger\u00e7ekli\u011fi g\u00f6rmek istemeyen ki\u015fi kendinizden ba\u015fkas\u0131 de\u011fildir.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-12-11"},{"id":"1340","yorum":"\u015eehir ya da ev de\u011fi\u015ftirmek isteyebilirsiniz. Ofisinizde ta\u015f\u0131nma meydana gelebilir. Hayat\u0131n\u0131z\u0131 payla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131z ki\u015fiyle k\u00f6kl\u00fc bir ya\u015fam de\u011fi\u015fikli\u011fi yapabilirsiniz. Bug\u00fcn h\u0131zl\u0131 karar vermeyin.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-11"},{"id":"1341","yorum":"\u0130syankar ve asi bir kararlar risk getiren i\u015flerden s\u00fcrpriz gelir elde edebilirsiniz. G\u00fcndelik hayatta ileti\u015fim kurdu\u011funuz ki\u015filerin hayata bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131lar\u0131 size yeni ufuklar a\u00e7ar. Farkl\u0131 pencereden olaylara bakmak keyifli olacakt\u0131r.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-11"},{"id":"1342","yorum":"Uluslararas\u0131 konularda h\u0131zl\u0131 geli\u015fmeler ya\u015fars\u0131n\u0131z. Ani seyahatlere \u00e7\u0131kmak sizi mutlu eder. Yabanc\u0131larla tan\u0131\u015fmak yeni gruplara dahil olmak ve bu ortamlarda tan\u0131\u015faca\u011f\u0131n\u0131z bir ki\u015fiyle aran\u0131zda ani bir elektriklenme olmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-11"}]