[{"id":"1310","yorum":"Dostunu ve d\u00fc\u015fman\u0131n\u0131 daha net g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn bir g\u00fcn. Bu y\u00fczden sosyal \u00e7evrendeki insanlarla ilgili yeni kararlar alabilirsin.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-09"},{"id":"1311","yorum":"\u0130li\u015fkilerinde yeni karar a\u015famalar\u0131, bug\u00fcn g\u00fcndemini de\u011fi\u015ftirebilir. Bekar bir Bo\u011fa burcuysan, kalbin bo\u015f kalmayacak.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-09"},{"id":"1312","yorum":"K\u00f6t\u00fc al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131n\u0131 azaltmak ad\u0131na bir ad\u0131m atabilir, evinde baz\u0131 de\u011fi\u015fiklikler yapabilirsin.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-09"},{"id":"1313","yorum":"E\u011fer a\u015fk hayat\u0131nda baz\u0131 sorunlar ya\u015f\u0131yorsan, bug\u00fcn birtak\u0131m y\u00fczle\u015fmeler ger\u00e7ekle\u015febilir.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-09"},{"id":"1314","yorum":"Hayat\u0131ndaki ve \u00e7evrendeki baz\u0131 insanlar\u0131, ge\u00e7mi\u015fte haks\u0131zl\u0131\u011fa u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnerek yarg\u0131layabilirsin.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-09"},{"id":"1315","yorum":"S\u00fcrpriz ve beklenmedik geli\u015fmeler bar\u0131nd\u0131ran bir g\u00fcn. Bug\u00fcn k\u0131sa mesafeli bir seyahate \u00e7\u0131kabilirsin.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-12-09"},{"id":"1316","yorum":"Bug\u00fcn baz\u0131 l\u00fcks harcamalar\u0131nda abart\u0131ya ka\u00e7abilirsin. Daha \u00f6l\u00e7\u00fcl\u00fc hareket etmende fayda var.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-09"},{"id":"1317","yorum":"A\u015fk ve huzuru bir arada ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n bir g\u00fcn olabilir. Eski bir dostunla duygusal olarak yak\u0131nla\u015fabilirsin.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-09"},{"id":"1318","yorum":"\u00c7al\u0131\u015fma ortam\u0131ndaki gerginlik, seni s\u0131k\u0131yor. Birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n insanlar\u0131n ele\u015ftirdi\u011fin tutumlar\u0131na tepki g\u00f6sterebilirsin.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-09"},{"id":"1319","yorum":"Bug\u00fcn, yak\u0131nlar\u0131n senin yard\u0131m\u0131na ihtiya\u00e7 duyabilir. Telefonunu bug\u00fcn yan\u0131ndan hi\u00e7 ay\u0131rmasan iyi edersin.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-12-09"},{"id":"1320","yorum":"Hedeflerine y\u00f6nelik ad\u0131mlar atmak ad\u0131na ideal bir s\u00fcre\u00e7. Evini ta\u015f\u0131yabilir ya da ev i\u00e7inde de\u011fi\u015fiklikler yapabilirsin.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-09"},{"id":"1321","yorum":"Bug\u00fcn, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde olumsuz geri d\u00f6n\u00fc\u015f ald\u0131\u011f\u0131n konularda \u015fans\u0131n\u0131 yeniden denemek isteyebilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-12-09"}]