[{"id":"1301","yorum":"Kendini ispat etmek i\u00e7in ideal bir g\u00fcn.\r\n\u00d6zellikle mutsuz oldu\u011fun baz\u0131 i\u015f durumlar\u0131na art\u0131k son vermek isteyeceksin.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-08"},{"id":"1302","yorum":"Bug\u00fcn sabah saatlerinde trafikte kalman, \u00f6demelerin gecikmesi, i\u015flerin istedi\u011fin gibi gitmemesi can\u0131n\u0131 s\u0131kabilir.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-08"},{"id":"1303","yorum":"E\u011fitim konular\u0131n\u0131 mercek alt\u0131na al\u0131p, yeteneklerinizi harekete ge\u00e7irin. Drama ve senaryo kursu sizin i\u00e7in \u00e7ok uygun aktiviteler olabilir. Di\u011fer yandan yazarl\u0131k yetene\u011finizin de alt\u0131n\u0131 \u00e7izebilirsiniz.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-08"},{"id":"1304","yorum":"\u00d6nemli bir karar a\u015famas\u0131ndas\u0131n.\r\nAncak bir t\u00fcrl\u00fc karar verememen, \u00e7evrendekileri de yoruyor.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-08"},{"id":"1305","yorum":"G\u00fc\u00e7l\u00fc yap\u0131n sayesinde \u00e7ocuklar\u0131na y\u00f6n vereceksin. E\u015finin ailesiyle baz\u0131 konularda ters d\u00fc\u015febilirsin.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-08"},{"id":"1306","yorum":"\u0130li\u015fkilerde denge aray\u0131\u015f\u0131n devam ediyor.\r\n\u0130yi niyet g\u00f6steriyorsun ama ayn\u0131 reaksiyonu g\u00f6rm\u00fcyorsun.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-08"},{"id":"1307","yorum":"Duygular\u0131n\u0131n egzersiz gibi harekete ihtiyac\u0131 var. Akl\u0131nda olan ili\u015fki hakk\u0131nda yorumlar duyabilirsin.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-08"},{"id":"1308","yorum":"Sana en yak\u0131n olan insanlardan bile d\u00fc\u015f\u00fcnce olarak uzak hissetmen seni yoruyor. \u0130nsanlar\u0131n ne istedi\u011fine y\u00f6nelmelisin.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-08"},{"id":"1309","yorum":"Arkada\u015f edinmek ve daha fazla payla\u015f\u0131m i\u00e7in g\u00fczel bir g\u00fcn. Bug\u00fcn ger\u00e7eklerle y\u00fczle\u015fmeye haz\u0131rs\u0131n.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-08"}]