[{"id":"1289","yorum":"Kendi fikirlerini dayatmak isteyece\u011fin bug\u00fcn, adalet ar\u0131yorsun. Tarz\u0131n ve duru\u015fundan etkilenen insanlar var.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-07"},{"id":"1290","yorum":"Pratikli\u011fin, bir\u00e7ok i\u015fi ayn\u0131 anda yapabilmeni sa\u011fl\u0131yor. Bak\u0131m\u0131na \u00f6zen g\u00f6stermen, g\u0131pta ile kar\u015f\u0131lan\u0131yor.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-07"},{"id":"1291","yorum":"Seni \u00e7ok ilgilendirmeyen konulara dahil olman, gereksiz telefon konu\u015fmalar\u0131na neden olabilir.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-07"},{"id":"1292","yorum":"Tart\u0131\u015fmalardan uzak durmak yerine hakk\u0131n\u0131 savunmal\u0131s\u0131n. E\u015finden maddi destek g\u00f6r\u00fcyorsun.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-07"},{"id":"1293","yorum":"\u00d6nder olmak i\u00e7in sosyal \u00e7evrende yapt\u0131\u011f\u0131n bask\u0131, bazen ele\u015ftirilerin de a\u011f\u0131r olmas\u0131na neden oluyor.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-07"},{"id":"1294","yorum":"Maddi s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131na \u00e7\u00f6z\u00fcm bulabilirsin. Baz\u0131 insanlardan bir s\u00fcreli\u011fine uzak durmak isteyebilirsin.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-12-07"},{"id":"1295","yorum":"Bug\u00fcn, sadece kendine odaklanmak isteyebilirsin. Hayalini kurdu\u011fun parti i\u00e7in al\u0131\u015fveri\u015f yapabilirsin.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-07"},{"id":"1296","yorum":"Gereksiz konu\u015fmalar, zaman\u0131n\u0131 tek ba\u015f\u0131na ge\u00e7irmene neden olabilir. Bencil zihniyetler seni yoruyor.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-07"},{"id":"1297","yorum":"Etraf\u0131nda olan bitenler bug\u00fcn ilgini \u00e7ekebilir ama bug\u00fcn sessiz kal\u0131yorsun. Zevk duyaca\u011f\u0131n konulara y\u00f6neliyorsun.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-07"},{"id":"1298","yorum":"Bug\u00fcn baz\u0131 insanlar\u0131n senin \u00fczerine oynad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark edebilirsin. Ancak so\u011fukkanl\u0131l\u0131\u011f\u0131 elden b\u0131rakm\u0131yorsun.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-12-07"},{"id":"1299","yorum":"Bug\u00fcn, g\u00fczel geli\u015fmeleri ard\u0131 ard\u0131na yakalayabilirsin. Patronunun g\u00fczel s\u00f6zleri, motive olman\u0131 sa\u011flayacak.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-07"},{"id":"1300","yorum":"\u0130kili ili\u015fkiler konusunda bencil olmaktan ka\u00e7\u0131nmal\u0131s\u0131n. Bir s\u0131nav haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndaysan, bug\u00fcn\u00fc \u00e7al\u0131\u015fmaya adayabilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-12-07"}]