[{"id":"1277","yorum":"F\u0131rsatlarla dolu bir g\u00fcn. \u0130li\u015fkinde ya da \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131nda sana s\u0131k\u0131nt\u0131 veren konularda geli\u015fmeler ya\u015fanabilir.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-06"},{"id":"1278","yorum":"Maddi konularda dikkatli hareket etmen gerek. Son dakikada \u00e7\u0131kan beklenmedik \u00f6demeler b\u00fct\u00e7e plan\u0131n\u0131 bozabilir.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-06"},{"id":"1279","yorum":"Duygular\u0131n\u0131 ifade etmekte zorlanabilirsin. \u0130li\u015fkin varsa, fikir ayr\u0131l\u0131klar\u0131y\u00fcz\u00fcnden aran a\u00e7\u0131labilir.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-06"},{"id":"1280","yorum":"Fark\u0131ndal\u0131\u011f\u0131n\u0131n y\u00fcksek oldu\u011fu bir g\u00fcn. Baz\u0131 konularda fazla duygusal davrand\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark edebilirsin.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-06"},{"id":"1281","yorum":"Etraf\u0131ndaki olaylar\u0131 ger\u00e7ek\u00e7i bir bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131yla de\u011ferlendirebildi\u011fin bir g\u00fcn; \u00f6zellikle sosyal ili\u015fkilerinde\u2026","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-06"},{"id":"1282","yorum":"Hassas bir g\u00fcn. Kendini gergin hissedebilirsin. Evdekilerin sorumsuz davranmas\u0131na tepki g\u00f6sterebilirsin.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-12-06"},{"id":"1283","yorum":"Bug\u00fcn bulundu\u011fun ortamlarda pozitif ruh halin ve enerjinle, g\u00fcn\u00fcn pop\u00fcler insan\u0131 olabilirsin.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-06"},{"id":"1284","yorum":"\u0130nsanlar\u0131 kontrol etme iste\u011fin art\u0131yor. Onlar\u0131n davran\u0131\u015flar\u0131na bug\u00fcn \u00e7ok fazla anlam y\u00fckleyebilirsin.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-06"},{"id":"1285","yorum":"Bug\u00fcn ili\u015fkilerin yo\u011funla\u015fabilir. Sevdi\u011fin insanlarla sorun ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n konular varsa daha tepkili davranabilirsin.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-06"},{"id":"1286","yorum":"\u0130\u015fte bildiklerine yenilerini katmak i\u00e7in ideal bir g\u00fcn. \u00dcst d\u00fczeydeki insanlarla bir araya gelebilirsin.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-12-06"},{"id":"1287","yorum":"Etraf\u0131ndaki insanlarla bir arada hareket etmekte, belli bir plana sad\u0131k kalmakta biraz zorlanabilirsin.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-06"},{"id":"1288","yorum":"Etraf\u0131ndaki baz\u0131 konular\u0131 yanl\u0131\u015f de\u011ferlendirebilir ve ani \u00e7\u0131k\u0131\u015flar yapabilirsin. \u00d6nemli evraklar\u0131na dikkat et.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-12-06"}]