[{"id":"1265","yorum":"\u00c7al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n \u00fczerinde. Fakat bug\u00fcn elini neye atsan, kar\u015f\u0131na bir sorun \u00e7\u0131kabilir. \u00d6zellikle ikili ili\u015fkilerinde dikkatli olmal\u0131s\u0131n.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-05"},{"id":"1266","yorum":"\u00d6nemli kararlar alma arifesindesin. Birlikteli\u011fi olan biriysen, sevgilinle planlar\u0131n\u0131 hayata ge\u00e7irmek isteyebilirsin.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-05"},{"id":"1267","yorum":"Davran\u0131\u015flar\u0131yla kafan\u0131 kurcalayan, g\u00fcvenmedi\u011fin insanlara kar\u015f\u0131 bir strateji belirlemen gerek.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-05"},{"id":"1268","yorum":"Bug\u00fcn bulundu\u011fun ortamlarda, etraf\u0131nda bulunan insanlara destek olman gerekebilir.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-05"},{"id":"1269","yorum":"Ailendeki fertlerden biriyle ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fin konu\u015fma, bug\u00fcn can\u0131n\u0131 s\u0131kan bir konuda seni motive edebilir.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-05"},{"id":"1270","yorum":"Bug\u00fcn detaylar kafan\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rabilir. \u00d6zellikle \u00e7al\u0131\u015fma ortam\u0131nda kendi sorumluluklar\u0131na odaklanmal\u0131s\u0131n.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-12-05"},{"id":"1271","yorum":"Gerginlik ya\u015fanan ortamlarda uzla\u015f\u0131 yetene\u011finle gerginli\u011fi azaltma g\u00f6revini \u00fcstlenebilirsin.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-05"},{"id":"1272","yorum":"\u0130nsanlar\u0131 y\u00f6nlendirece\u011fin bir g\u00fcn. Planlar\u0131n\u0131 payla\u015fabilir ve tepki g\u00f6stermekten \u00e7ekinmeyebilirsin.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-05"},{"id":"1273","yorum":"Ge\u00e7mi\u015fe ait konular a\u00e7\u0131labilir. \u00d6zellikle ailenin ge\u00e7mi\u015fine dair bir konu hakk\u0131nda daha fazla fikir sahibi olabilirsin.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-05"},{"id":"1274","yorum":"Hayat\u0131nda yol kat etmek istedi\u011fin konularda, sana engel olan\u0131n ne oldu\u011funu daha net g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn bir g\u00fcn.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-12-05"},{"id":"1275","yorum":"Arkada\u015flar\u0131nla ilgili soru i\u015faretlerin var ama pe\u015fin h\u00fck\u00fcml\u00fc davranmad\u0131\u011f\u0131ndan emin olman gerekiyor.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-05"},{"id":"1276","yorum":"Akl\u0131na olur olmad\u0131k an\u0131lar ve d\u00fc\u015f\u00fcnceler gelebilir. Yapabiliyorsan bug\u00fcne dair \u00f6nemli i\u015flerini ertelemelisin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-12-05"}]