[{"id":"1253","yorum":"Baz\u0131 konularda \u0131srarc\u0131 olman, sonuca ula\u015farak aileleri bir araya getirebilir. D\u0131\u015farda zaman ge\u00e7irmek yerine evde olmal\u0131s\u0131n.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-04"},{"id":"1254","yorum":"Kap\u0131l\u0131 kap\u0131lar ard\u0131nda ya\u015fanan ili\u015fkiler i\u00e7in s\u00f6ylenecek \u00e7ok \u015fey var. Ancak duygular\u0131na hakim olmal\u0131s\u0131n.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-04"},{"id":"1255","yorum":"Kendinle y\u00fczle\u015fme zaman\u0131. Sosyalle\u015fmeyi hobi gibi alg\u0131laman yanl\u0131\u015f ili\u015fkilere neden oluyor.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-04"},{"id":"1256","yorum":"Sevdi\u011fin \u015feyler \u00f6n planda. Tehlike alt\u0131nda kalmamak i\u00e7in baz\u0131 arkada\u015flar\u0131ndan uzak durmal\u0131s\u0131n.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-04"},{"id":"1257","yorum":"G\u00f6n\u00fcl ili\u015fkileri insan\u0131 yorar ya sen de duygular\u0131n\u0131 tartmak isteyebilirsin. Ailenden maddi destek alabilirsin.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-04"},{"id":"1258","yorum":"G\u00fcn\u00fc, ihmal etti\u011fin ev i\u015fleriyle ge\u00e7irebilirsin. Gelecek haftan\u0131n program\u0131n\u0131 da \u015fimdiden d\u00fczenliyorsun.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-12-04"},{"id":"1259","yorum":"Birilerini dinlemek, onlarla zaman ge\u00e7irmek i\u00e7in ideal bir g\u00fcn. \u0130nsanlar\u0131n senden istekleri olacak.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-04"},{"id":"1260","yorum":"Otoriter bir tav\u0131r sergilemen insanlar\u0131 gerginle\u015ftirebilir. Evin i\u00e7inde patron olmay\u0131 b\u0131rakmal\u0131s\u0131n.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-04"},{"id":"1261","yorum":"Bug\u00fcn fiziksel olarak kendini yorgun hissedebilirsin. Bu, e\u015fine ya da sevgiline kar\u015f\u0131 al\u0131ngan olmana da neden oluyor.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-04"},{"id":"1262","yorum":"Pazar g\u00fcn\u00fcn\u00fc \u00e7al\u0131\u015fmak yerine dinlenerek ge\u00e7irmek isterdin ancak evdeki hesap \u00e7ar\u015f\u0131ya uymuyor.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-12-04"},{"id":"1263","yorum":"Ge\u00e7mi\u015fle ba\u011flant\u0131l\u0131 konular yeniden \u00f6nem kazanabilir. \u0130yimser ve olumlu bir tutum i\u00e7erisine giriyorsun.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-04"},{"id":"1264","yorum":"\u0130nsanlara kar\u015f\u0131 yap\u0131c\u0131 olmak isterken ayn\u0131 tepkiyi g\u00f6r\u00fcyorsun. G\u00fcn\u00fc yo\u011fun ge\u00e7irece\u011fin geli\u015fmeler var.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-12-04"}]