[{"id":"1229","yorum":"Tehlikeli duygular\u0131n, agresifli\u011fe neden oluyor. Sert konu\u015fmalardan uzak durursan ili\u015fkilerine zarar vermemi\u015f olursun.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-02"},{"id":"1230","yorum":"\u0130nat\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 rafa kald\u0131rmal\u0131s\u0131n. G\u00fcvendiklerin sana huzur veriyor. \u0130nsanlar\u0131n konu\u015ftuklar\u0131 akl\u0131ndan gitmiyor.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-02"},{"id":"1231","yorum":"Taraf ar\u0131yorsan yaln\u0131z kalabilirsin. Gerginli\u011fini yat\u0131\u015ft\u0131rmak i\u00e7in birka\u00e7 tatl\u0131 s\u00f6ze ihtiyac\u0131n olacak.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-02"},{"id":"1232","yorum":"M\u00fccadele edece\u011fin alanlarda sald\u0131rgan olmamal\u0131s\u0131n. Ani kararlar \u00fcz\u00fclmene neden olabilir.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-02"},{"id":"1233","yorum":"S\u0131k s\u0131k ele\u015ftiri almak sana uygun de\u011fil. \u00d6vg\u00fc dolu s\u00f6zler seni besliyor, aynen bug\u00fcn oldugu gibi.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-02"},{"id":"1234","yorum":"Kendini detaylara bo\u011fmak seni \u00e7\u0131kmaza d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor. \u0130li\u015fkilerdeki tavr\u0131n anla\u015fmazl\u0131klara neden oluyor.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-12-02"},{"id":"1235","yorum":"G\u00fc\u00e7l\u00fclerle tart\u0131\u015fmak sana kar getirmez. Bundan uzak durabilirsen planlar\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirmen m\u00fcmk\u00fcn.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-02"},{"id":"1236","yorum":"G\u00fcne zinde ve kendinden emin ba\u015fl\u0131yorsun. Bu enerji sayesinde yar\u0131m kalan i\u015flerini yapabilirsin.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-02"},{"id":"1237","yorum":"Seni yaralayan duygular\u0131 a\u015fmak i\u00e7in en g\u00fczel g\u00fcn. Do\u011fal halinle arkada\u015f \u00e7evrene g\u00f6vde g\u00f6sterisi yapabilirsin.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-02"},{"id":"1238","yorum":"Temkinli yan\u0131n bo\u015fa zaman\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcrt\u00fcyor. B\u00fct\u00e7eleri i\u00e7in arkada\u015flar\u0131na fikir veriyorsun.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-12-02"},{"id":"1239","yorum":"Bug\u00fcn h\u0131zl\u0131 hareket etmen baz\u0131 sakarl\u0131klara neden olabilir. Fikirlerini yans\u0131tabilece\u011fin bir ortamda bulunabilirsin.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-02"},{"id":"1240","yorum":"Bug\u00fcn laf sokmalardan, imal\u0131 konu\u015fmalardan anlamlar \u00e7\u0131kartmaman\u0131 \u00f6neririm. \u00d6fkene yenik d\u00fc\u015febilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-12-02"}]