[{"id":"1217","yorum":"\u0130\u015f konusunda detaylar \u00f6n planda olacak. Liderlik yapmak, y\u00f6netmek, organize etmek gibi konularda pratik oluyorsun.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-01"},{"id":"1218","yorum":"Organizasyon, giyim, ev dekorasyonu gibi ya\u015fam\u0131n\u0131n \u00f6zel alanlar\u0131na de\u011fi\u015fiklikler yapmak isteyebilirsin.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-01"},{"id":"1219","yorum":"De\u011fi\u015fimin ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz oldu\u011fu bug\u00fcnlerde arkada\u015f \u00e7evrene ve i\u015f ortam\u0131na farkl\u0131l\u0131k kat\u0131yorsun.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-01"},{"id":"1220","yorum":"\u00d6nemli konularda disiplini b\u0131rakm\u0131yorsun. S\u00f6z\u00fcn\u00fcn dinlenmesi i\u015flerinin hallolmas\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131yor.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-01"},{"id":"1221","yorum":"Kariyerinle ilgili hayal k\u0131r\u0131kl\u0131klar\u0131n bug\u00fcn avantaja d\u00f6n\u00fc\u015febilir. \u0130kili \u00e7at\u0131\u015fmalardan uzak durmak istiyorsun.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-01"},{"id":"1222","yorum":"Kalbini k\u0131ranlara tavr\u0131n\u0131 ortaya koyabilir, hakl\u0131 oldu\u011fun konularla ilgili geri ad\u0131m atmak istemeyebilirsin.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-12-01"},{"id":"1223","yorum":"Sosyal stat\u00fcs\u00fc zengin biriyle ilgilenebilirsin. A\u015fkta ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n maceraya bir son vermek isteyebilirsin.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-01"},{"id":"1224","yorum":"E\u015finle yapaca\u011f\u0131n gezi yeni yerler, yeni insanlar, farkl\u0131 k\u00fclt\u00fcrler ile tan\u0131\u015fmana neden olabilir.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-01"},{"id":"1225","yorum":"Dostluklar, arkada\u015fl\u0131klar bug\u00fcn \u00f6n planda olacak. Kal\u0131c\u0131 ve yap\u0131c\u0131 ili\u015fkilerin sana ne kadar fayda etti\u011fini g\u00f6receksin.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-01"},{"id":"1226","yorum":"Ya\u015fant\u0131ndaki t\u00fcm geli\u015fmelere haz\u0131rl\u0131kl\u0131 olmal\u0131s\u0131n. \u0130\u015f de\u011fi\u015fiklikleri planlar\u0131n\u0131n h\u0131zlanmas\u0131na neden olabilir.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-12-01"},{"id":"1227","yorum":"Bug\u00fcn sosyal a\u00e7\u0131dan olduk\u00e7a zengin bir g\u00fcn. Yeni \u00e7evre, yeni fikirler geli\u015ftirmene yard\u0131mc\u0131 oluyor.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-01"},{"id":"1228","yorum":"Krediye ba\u015fvurmak, ge\u00e7mi\u015ften gelen bor\u00e7lar\u0131n \u00f6denmesi gibi banka odakl\u0131 konular i\u00e7in ko\u015fturabilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-12-01"}]