[{"id":"1205","yorum":"Kazanmak i\u00e7in rekabet arzunun artt\u0131\u011f\u0131 bir g\u00fcn. A\u015fk hayat\u0131nda ve ili\u015fkilerinde atakta bulunmak i\u00e7in do\u011fru zaman art\u0131k geldi.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-29"},{"id":"1206","yorum":"Y\u00fcksek idealler pe\u015finde ko\u015fmak i\u00e7in risk ald\u0131\u011f\u0131n bir d\u00f6nem. \u0130\u015f de\u011fi\u015ftirmeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsan, ilk ad\u0131m\u0131 atabilirsin.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-29"},{"id":"1207","yorum":"Zor olan\u0131 ba\u015farmak ad\u0131na motivasyona ihtiyac\u0131n var. Etraf\u0131nda seni zorlayan insanlara net olabilirsin.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-29"},{"id":"1208","yorum":"Baz\u0131 \u015feyleri de\u011fi\u015ftirmenin zaman\u0131n\u0131n geldi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnsen de sa\u011flam temeller atmaktan yanas\u0131n.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-29"},{"id":"1209","yorum":"Haziran ay\u0131ndan itibaren ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n hayal k\u0131r\u0131kl\u0131klar\u0131n\u0131 onard\u0131\u011f\u0131n bir d\u00f6nem ba\u015fl\u0131yor senin i\u00e7in.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-29"},{"id":"1210","yorum":"E\u011fer yeni bir proje a\u015famas\u0131ndaysan i\u015f yerinde ya da kamusal imaj\u0131nda g\u00fc\u00e7 kazanaca\u011f\u0131n bir d\u00f6nem.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-11-29"},{"id":"1211","yorum":"Bulundu\u011fun konumda g\u00fc\u00e7 kazand\u0131\u011f\u0131n bir d\u00f6nem ba\u015fl\u0131yor. Eski sevgilinle tekrardan ileti\u015fime ge\u00e7ebilirsin.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-29"},{"id":"1212","yorum":"G\u00fcne\u015f burcunda y\u00fckseliyor. Yeniay burcunda meydana geliyor. Bu d\u00f6nemde pop\u00fcler olman ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-29"},{"id":"1213","yorum":"\u0130ddial\u0131 bir d\u00f6nemdesin. Sevdiklerinle zaman ge\u00e7irmenin k\u0131ymetini anlad\u0131\u011f\u0131n bir d\u00f6nemdesin.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-29"},{"id":"1214","yorum":"Ba\u015far\u0131lar\u0131n konu\u015fulurken hedeflerinde rasyonel davrand\u0131\u011f\u0131n bir d\u00f6nem. A\u015fkta kimseyi dinlemiyorsun.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-29"},{"id":"1215","yorum":"A\u011fz\u0131ndan \u00e7\u0131kan baz\u0131 kelimeler alt\u0131n de\u011ferinde. Avantaj yakalad\u0131\u011f\u0131n ili\u015fkilerinde \u00f6n planda olmay\u0131 istiyorsun.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-11-29"},{"id":"1216","yorum":"'Bu y\u0131l istedi\u011fim gibi gitmedi' diyorsan, yeni ba\u015flang\u0131\u00e7lar i\u00e7in harekete ge\u00e7ece\u011fin bir d\u00f6nem.","burc":"Yengec","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-29"}]