[{"id":"1193","yorum":"E\u011flenceli bir g\u00fcn seni bekliyor! S\u00fcrpriz geli\u015fmeler keyfini yerine getirebilir. Evine ya da i\u015f yerine biri ziyarete gelebilir.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-28"},{"id":"1194","yorum":"Bug\u00fcn sevgini en romantik \u015fekilde g\u00f6stermek isteyebilirsin. Bekarsan, beklemedi\u011fin birinden bir mesaj alabilirsin.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-28"},{"id":"1195","yorum":"Yeni bir haftaya ba\u015flarken sabah ya\u015fayabilece\u011fin aksilikler biraz motivasyonunu d\u00fc\u015f\u00fcrebilir.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-28"},{"id":"1196","yorum":"Kalabal\u0131k bir ortamda \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorsan, etraf\u0131ndakilerle belli konularda fikir al\u0131\u015fveri\u015fi yapabilirsin.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-28"},{"id":"1197","yorum":"B\u00fct\u00e7eni a\u015fman\u0131n pi\u015fmanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ya\u015f\u0131yorsan g\u00f6nl\u00fcn\u00fc ferah tutabilirsin \u00e7\u00fcnk\u00fc bekledi\u011fin yerden para gelebilir.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-28"},{"id":"1198","yorum":"Kendi kendine halletti\u011fin i\u015flerin, etraf\u0131ndakindekilere faydas\u0131 dokunabilir ve sana \u00f6vg\u00fcde bulunabilirler.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-28"},{"id":"1199","yorum":"Tesad\u00fcflerle kar\u015f\u0131la\u015fabilirsin. Uzun zamand\u0131r g\u00f6r\u00fc\u015fmedi\u011fin biriyle bir araya gelip konu\u015fabilirsin.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-11-28"},{"id":"1200","yorum":"Etraf\u0131ndaki insanlarla payla\u015f\u0131mlar\u0131n\u0131n artt\u0131\u011f\u0131 bir g\u00fcn. Herkes keyifli sohbetine kat\u0131lmak isteyebilir.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-28"},{"id":"1201","yorum":"Yeni bir hafta ama hafta sonunun etkisinde olabilirsin. Plans\u0131z hareket etmeyip kendini motive etmeye \u00e7al\u0131\u015fmal\u0131s\u0131n.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-28"},{"id":"1202","yorum":"Yeni insanlarla tan\u0131\u015fabilece\u011fin bir g\u00fcn. Bir araya geldi\u011fin insanlardan yeni bir \u015feyler \u00f6\u011frenebilirsin.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-28"},{"id":"1203","yorum":"Sebebini bilmedi\u011fin bir mutsuzluk hissin olabilir. \u00c7evrendekilerle derdini payla\u015fmaktan \u00e7ekinme.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-28"},{"id":"1204","yorum":"\u0130kinci ki\u015fiyle hareket etmeye al\u0131\u015fk\u0131n de\u011filsin fakat bug\u00fcn ortak olarak faydalanaca\u011f\u0131n bir konu g\u00fcndemde.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-11-28"}]