[{"id":"1181","yorum":"Haftan\u0131n ilk i\u015f g\u00fcn\u00fc Ay Bal\u0131k burcunda seyahat ederken, bir yandan giri\u015fken bir enerjiyle her \u015feyi halletmek isteyecek di\u011fer yandan duygusal konularla u\u011fra\u015facaks\u0131n\u0131z. \u0130\u015f ortam\u0131n\u0131zda \u00e7al\u0131\u015fma arkada\u015flar\u0131n\u0131za yard\u0131m etmek onlar\u0131n i\u015flerini fedakarca \u00fcstlenmek, sa\u011fl\u0131k meseleleriyle u\u011fra\u015fmak durumunda kalabilirsiniz.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-27"},{"id":"1182","yorum":"Ay Bal\u0131k burcunda seyahat ederken son derece sosyal ili\u015fkilerinizde son derece duygusal ve naif bir tav\u0131r i\u00e7inde olacaks\u0131n\u0131z. Arkada\u015flar\u0131n\u0131z sizin deste\u011finize ihtiya\u00e7 duyabilirler. Bir anda yeni tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131z bir ki\u015fiye ilgi duymaya ba\u015flars\u0131n\u0131z. Alkol t\u00fcketimine dikkat edin. Terk edilmek duygusunu arkan\u0131zda b\u0131rakmal\u0131s\u0131n\u0131z.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-27"},{"id":"1183","yorum":"Ay Bal\u0131k burcunda seyahat ederken ikilikler ortas\u0131nda kalmak sizi yorabilir. Herkes kendi fikrinin do\u011fru oldu\u011funa inansa da siz fikirlerinizden \u00f6d\u00fcn vermeyin. Sanatsal faaliyetler, spirit\u00fcel konular, ilginizi \u00e7ekebilir. Hayat\u0131n\u0131z\u0131n ak\u0131\u015f\u0131yla ilgili kafan\u0131z kar\u0131\u015f\u0131k olabilir. Bu g\u00fcn\u00fc meditasyonla ge\u00e7irin.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-27"},{"id":"1184","yorum":"Ay Bal\u0131k burcunda seyahat ederken hayat g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fczle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Yabanc\u0131lar, seyahatler, yurt d\u0131\u015f\u0131 ba\u011flant\u0131lar\u0131, akademik konular, medyayla ili\u015fkiler haftan\u0131n ilk i\u015f g\u00fcndemini olu\u015fturabilir. Yeni bir felsefi \u00f6\u011fretiye ilgi duyabilirsiniz. Uzaklara gitmek, bug\u00fcn size iyi gelir.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-27"},{"id":"1185","yorum":"Ay Bal\u0131k burcunda seyahat ederken kendinizi ruhsal a\u00e7\u0131dan y\u00fckselmi\u015f hissedersiniz. Metafizik konular ilginizi \u00e7ekebilir. Annenizin depresif haliyle u\u011fra\u015fmak zorunda kalabilirsiniz. A\u015f\u0131r\u0131 unutkanl\u0131k ba\u015f\u0131n\u0131za i\u015f a\u00e7abilir. Para harcamalar\u0131n\u0131za dikkat etmeniz de fayda var.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-27"},{"id":"1186","yorum":"Ay Bal\u0131k burcunda seyahat ederken a\u015fk\u0131n\u0131za daha \u00e7ok a\u015fk katabilirsiniz. Partnerinize duygular\u0131n\u0131z\u0131 a\u00e7\u0131k y\u00fcreklilikle ifade etmelisiniz. Birbirinize bug\u00fcne kadar yapm\u0131\u015f oldu\u011funuz t\u00fcm fedakarl\u0131klar\u0131 i\u00e7selle\u015ftirebilirsiniz. Aran\u0131zdaki ba\u011f\u0131n ne kadar g\u00fc\u00e7l\u00fc oldu\u011funu anlars\u0131n\u0131z. Bug\u00fcn para konular\u0131yla ilgili \u00f6nemli kararlar almay\u0131n.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-27"},{"id":"1187","yorum":"Ay Bal\u0131k burcunda seyahat etti\u011fi i\u00e7in rutin i\u015flerinizi hallederken \u00fczerinize bir miskinlik \u00e7\u00f6kebilir. En iyisi bol bol meditasyon ve dua ederek \u00fczerinizdeki g\u00fc\u00e7l\u00fc enerjiyi \u015fifaland\u0131r\u0131n. Sanatsal yeteneklerinizi geli\u015ftirebilir, sevdikleriniz i\u00e7in hediye alabilirsiniz. Ofis ortam\u0131n\u0131zda tembel bir hava hakim olacakt\u0131r.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-11-27"},{"id":"1188","yorum":"Ay Bal\u0131k burcunda seyahat ederken partnerinizle romantik bir g\u00fcn ge\u00e7irmek i\u00e7in harika bir program haz\u0131rlamal\u0131s\u0131n\u0131z. \u00d6nce deniz kenar\u0131nda bir kahvalt\u0131yla kendinizi \u015f\u0131mart\u0131n, sonra gelece\u011fe ait ortak hayallerinizi nas\u0131l ger\u00e7ekle\u015ftirebilece\u011finizi konu\u015fun. Ard\u0131ndan romantik bir sinema program\u0131 ikinize de iyi gelecektir.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-27"},{"id":"1189","yorum":"Ay Bal\u0131k burcunda da seyahat ederken evden \u00e7\u0131k\u0131p i\u015fe gitmekte zorlanabilirsiniz. Zira ev ortam\u0131n\u0131zdaki duygusal enerji sizi miskinli\u011fe itebilir. Evdeki e\u015fyalar\u0131n feng shuiye g\u00f6re yeniden d\u00fczenlenmesi \u00e7ok ak\u0131ll\u0131ca olacakt\u0131r. Deniz kenar\u0131nda vakit ge\u00e7irin. Hayat\u0131n zorluklar\u0131ndan ka\u00e7mak i\u00e7in bundan daha do\u011fru bir g\u00fcn bulmak zor.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-27"},{"id":"1190","yorum":"Ay Bal\u0131k burcunda seyahat ederken zihniniz pek \u00e7ok \u015feyi birbirine kar\u0131\u015ft\u0131rabilir. Unutkanl\u0131ktan dolay\u0131 e\u015fyalar\u0131n\u0131z\u0131 kaybedebilirsiniz. Karde\u015fle diyalo\u011funuzda duygusall\u0131k \u00f6n plana \u00e7\u0131kar. Sanat\u00e7\u0131 yeteneklerinizi \u015fimdi ortaya koyma zaman\u0131.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-27"},{"id":"1191","yorum":"Ay Bal\u0131k burcunda seyahat ederken para ve hesaplar\u0131n\u0131za ekstra \u00f6zen g\u00f6sterin. Zira tahsilatlarda aksilik ve yan\u0131lsamalarla kar\u015f\u0131la\u015fabilirsiniz. Gere\u011finden fazla bir harcama g\u00fcndeme gelecektir. Partnerinizin para s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 do\u011frudan size yans\u0131yabilir. Bu enerjiye \u00e7ekilip kendisine bor\u00e7 vermeye kalkmay\u0131n.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-27"},{"id":"1192","yorum":"Ay burcunuzda seyahat ederken herkesin dikkatini \u00fczerinize \u00e7ekersiniz. Sinematografik g\u00fczelli\u011finizle g\u00f6z kama\u015ft\u0131r\u0131rs\u0131n\u0131z. \u0130kili ili\u015fkide yeni kararlar almak isteseniz de fikirlerinizi netle\u015ftirmek zor olacakt\u0131r. En iyisi merkezinizi koruyarak bug\u00fcn hayat\u0131 ak\u0131\u015fa b\u0131rak\u0131n. Hayat\u0131n sizin istedi\u011finiz y\u00f6nde akmas\u0131n\u0131 g\u00f6zlemleyin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-11-27"}]