[{"id":"1170","yorum":"Gelecek planlar\u0131nda ailenin s\u00f6ylediklerinden etkilenip kafa kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ya\u015fayabilirsin. Bunun i\u00e7in biraz kendine zaman tan\u0131.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-26"},{"id":"1171","yorum":"Sevdiklerinin ya da karde\u015f gibi yak\u0131n g\u00f6rd\u00fcklerinin e\u011fitim veya i\u015f hayatlar\u0131yla ilgili planlar\u0131na yard\u0131mc\u0131 olabilirsin.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-26"},{"id":"1172","yorum":"G\u00fcn\u00fcn genelinde sessizli\u011fini koruman dikkatini \u00e7ekebilir. Bu, f\u0131rt\u0131na \u00f6ncesi sessizlik tabii.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-26"},{"id":"1173","yorum":"Bug\u00fcn ailenle daha \u00e7ok vakit ge\u00e7irmek onlara k\u00fc\u00e7\u00fck s\u00fcrprizler yapmak isteyebilirsin.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-26"},{"id":"1174","yorum":"\u00c7evrendekilerin yorumlar\u0131n\u0131n kafan\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rmas\u0131na izin verme. Ufak \u015feylerin \u00fcstesinden rahatl\u0131kla geleceksin.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-26"},{"id":"1175","yorum":"Hobilerine vakit ay\u0131rmak i\u00e7in ideal bir g\u00fcn. \u0130lgi alanlara bug\u00fcn kendini \u00e7ok fazla kapt\u0131rabilirsin.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-26"},{"id":"1176","yorum":"S\u0131rlara ve gizemli olaylara merakl\u0131 oldu\u011fun bug\u00fcn bir\u00e7ok arkada\u015f\u0131n\u0131n s\u0131rlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenebilirsin.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-26"},{"id":"1177","yorum":"\u0130lgi alanlar\u0131n geni\u015fledik\u00e7e, girdi\u011fin farkl\u0131 ortamlar ve arkada\u015flar\u0131n da art\u0131yor. Bug\u00fcn fazla aceleci davranmamal\u0131s\u0131n.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-26"},{"id":"1178","yorum":"\u0130li\u015fkin varsa k\u0131skan\u00e7l\u0131k krizi ya\u015fayabilirsin, dikkat! Darg\u0131n oldu\u011fun arkada\u015flar\u0131ndan haberler alabilirsin.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-26"},{"id":"1179","yorum":"A\u015fk ve i\u015f hayat\u0131n\u0131, hatta t\u00fcm ya\u015fam\u0131n\u0131 g\u00f6zden ge\u00e7irirken ba\u015fkalar\u0131n\u0131n s\u00f6zlerine fazlaca kafa yorabilirsin.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-26"},{"id":"1180","yorum":"G\u00f6ky\u00fcz\u00fc, kendini ifade ederken, \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00fcretmek yerine bahane \u00fcretmeyi tercih edebilece\u011fine i\u015faret ediyor.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-11-26"}]