[{"id":"1147","yorum":"Rakipsiz oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn konularda rakiplerin oldu\u011funu fark edebilirsin. Bug\u00fcnlerde iyi niyetin suistimal edilebilir.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-24"},{"id":"1148","yorum":"V\u00fccudunun hassasiyet kazand\u0131\u011f\u0131 bug\u00fcn bilmedi\u011fin ila\u00e7lar\u0131 kullanmaman\u0131 \u00f6neririm. Doktora gitmende fayda var.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-24"},{"id":"1149","yorum":"\u0130\u015f arkada\u015flar\u0131n\u0131n g\u00fcvenilirliliklerini sorgulad\u0131\u011f\u0131n bir g\u00fcn. Maddi konulardan emin olmayabilirsin.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-24"},{"id":"1150","yorum":"Bug\u00fcn kar\u015f\u0131 taraftan \u00e7ok fazla beklentiye girebilir, sevdiklerine kar\u015f\u0131 huysuzluk edebilirsin.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-24"},{"id":"1151","yorum":"\u0130li\u015fkilerinde kontrol sahibi olmak isteyebilirsin. \u0130steklerine odaklanman, sevdiklerinin sabr\u0131n\u0131 zorlayabilir.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-24"},{"id":"1152","yorum":"Kalbin bo\u015fsa gizemli duran biri dikkatini \u00e7ekebilir. Ho\u015fland\u0131\u011f\u0131n biri varsa dikkatini \u00e7ekmeye \u00e7al\u0131\u015fabilirsin.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-24"},{"id":"1153","yorum":"Ailendeki insanlarla gelece\u011fine ve beklentilerine dair konu\u015fmalar ger\u00e7ekle\u015ftirebilirsin.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-11-24"},{"id":"1154","yorum":"Bug\u00fcn ba\u015flayan muhabbetler derinle\u015febilir. Bir anda kendini, hayat\u0131n\u0131 anlat\u0131rken bulabilirsin.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-24"},{"id":"1155","yorum":"Maddi konularla ilgili planlar\u0131n olabilir. \u00d6zellikle e\u015finle ya da sevdi\u011fin insanlarla konu\u015fmalar yapabilirsin.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-24"},{"id":"1156","yorum":"Kendine olduk\u00e7a d\u00fcr\u00fcst davrand\u0131\u011f\u0131n bir g\u00fcndesin. Son zamanlarda can\u0131n\u0131 s\u0131kan\u0131n ne oldu\u011fuyla y\u00fczle\u015febilirsin.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-24"},{"id":"1157","yorum":"Akl\u0131n\u0131n ge\u00e7mi\u015fe gitti\u011fi bir g\u00fcn. Bug\u00fcn eski sevgilinin hesaplar\u0131n\u0131 kurcalarken bulabilirsin kendini.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-11-24"},{"id":"1158","yorum":"Ay t\u00fcm g\u00fcn Kova burcunda seyahat ederken, para ve gelirlerde art\u0131\u015f meydana gelir. Adeta t\u00fcm m\u00fc\u015fteriler bug\u00fcn sizinle g\u00f6r\u00fc\u015fmekten mutluluk duyacakt\u0131r. ","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-24"}]