[{"id":"1123","yorum":"G\u00fcne\u015f bug\u00fcnden itibaren Yay burcuna ge\u00e7iyor. Demek ki yurt d\u0131\u015f\u0131 ili\u015fkilerinizde bir ay boyunca hareketlenme ve olumlu geli\u015fmelerle kar\u015f\u0131la\u015fabilirsiniz. Ayr\u0131ca uzun yolculuklar, akademik konular, hukuki meseleler \u00f6nem kazan\u0131r. Bu temalarla ilgili alaca\u011f\u0131n\u0131z kararlar \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131l\u0131n ba\u015f kahraman\u0131 olabilirler. Ne\u015feli, canl\u0131, d\u0131\u015fa d\u00f6n\u00fck insanlarla olmak ruhunuza iyi gelir. Sizdeki ate\u015fi kar\u015f\u0131n\u0131zdakilere kolayca aktarabilirsiniz.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-22"},{"id":"1124","yorum":"Bug\u00fcn Yay burcuna ge\u00e7en G\u00fcne\u015f, bir ay boyunca ortak payla\u015f\u0131m konular\u0131n\u0131za \u0131\u015f\u0131k tutacak. E\u015finizin geliriyle alakal\u0131 \u00f6nemli geli\u015fmeler g\u00fcndeme gelebilir. Yabanc\u0131larla ilgili ortakl\u0131k teklifi alabilirsiniz. Yeni ufuklar\u0131n kap\u0131lar\u0131 \u00f6n\u00fcn\u00fcze a\u00e7\u0131labilir. Orta\u011f\u0131n\u0131z\u0131n ger\u00e7ek\u00e7i fikirleri sizi harekete ge\u00e7irmek i\u00e7in iyi bir motivasyon olu\u015fturur. Partnerinizle spirit\u00fcel bir yolculu\u011fa \u00e7\u0131kma fikrine s\u0131cak bakars\u0131n\u0131z.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-22"},{"id":"1125","yorum":"Haydi yine bir ay boyunca \u015fansl\u0131s\u0131n\u0131z. Zira G\u00fcne\u015f, ne\u015feli, esprili, maceraperest, yeniliklere a\u00e7\u0131k, merakl\u0131, seyahat etmeyi seven Yay burcuna ge\u00e7erek sizin ili\u015fkiler eviniz olan 7. evinize yerle\u015fiyor. Partnerinizle uzun yolculuk planlar\u0131 yapmak i\u00e7in harika bir g\u00fcn. Di\u011fer yandan gizli d\u00fc\u015fmanlar\u0131n\u0131z ortaya \u00e7\u0131k\u0131p size bir konu hakk\u0131nda s\u0131k\u0131nt\u0131 ta\u015f\u0131yabilirler. K\u00fclt\u00fcrel faaliyetlerde pek \u00e7ok yeni \u015fey \u00f6\u011frenebilirsiniz.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-22"},{"id":"1126","yorum":"Yay burcuna ge\u00e7en G\u00fcne\u015f, bir ay boyunca sizin g\u00fcndelik hayat\u0131 anlatan 6. evinize yerle\u015fiyor. \u0130\u015flerinizi halletmek i\u00e7in zaman size yetmeyecek.Fakat\u00a0bu tempo size enerji, ne\u015fe ve dinamizm katacak. \u00c7ok fazla i\u015f seyahatine \u00e7\u0131kabilir ve ileti\u015fimi bol ortamlarda kalabilirsiniz. Yabanc\u0131larla konta\u011f\u0131n\u0131z \u00e7o\u011falabilir. Kas ve kal\u00e7a zorlanmalar\u0131na bug\u00fcn dikkat edin.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-22"},{"id":"1127","yorum":"Bug\u00fcn Yay burcuna ge\u00e7en G\u00fcne\u015f, size en s\u0131cak sevimli, ne\u015feli, romantik a\u015fk enerjisini ta\u015f\u0131yacak. Sevdi\u011finiz ki\u015fiyle seyahat edebilir, fark\u0131 k\u00fclt\u00fcrlerle tan\u0131\u015fma f\u0131rsat\u0131 yakalars\u0131n\u0131z. Objektif bir bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131na ihtiya\u00e7 duydu\u011funuzda, bu vizyona sahip optimist bir arkada\u015f\u0131n\u0131zdan destek alabilirsiniz. Yeni bir sportif faaliyeti hayat\u0131n\u0131za katabilirsiniz. Hatta at binmeyi \u00f6\u011frenmeye ba\u015flayabilirsiniz.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-22"},{"id":"1128","yorum":"Bir ay boyunca Yay burcuna yerle\u015fen G\u00fcne\u015f\u2019i ev alan\u0131n\u0131zda misafir edeceksiniz. Evdeki ili\u015fkiler bir anda \u00f6n plana \u00e7\u0131kabilir. Fikirleri masaya yat\u0131rmak, ebeveyn \u00f6zellikle baban\u0131zla aran\u0131zdaki \u00f6nemli bir konuyu \u00e7\u00f6zmek bug\u00fcn\u00fcn g\u00fcndem maddesi olabilir. Baban\u0131zla ya da ailenizdeki erkek fig\u00fcrleriyle bug\u00fcn tart\u0131\u015fma ya\u015fayabilirsiniz. Kendinizi frenleyin.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-22"},{"id":"1129","yorum":"Bir ay boyunca Yay burcuna yerle\u015fen G\u00fcne\u015f, sizi bir seyyah gibi gezgin k\u0131lacak. Bu d\u00f6nemde alaca\u011f\u0131n\u0131z e\u011fitimlerden maksimum d\u00fczeyde faydalan\u0131p kendinizi k\u0131sa s\u00fcrede \u00f6n plana \u00e7\u0131karabilirsiniz. Karde\u015f ve yak\u0131n akrabalarla ortak bir i\u015f yapma g\u00fcndemi do\u011far. Uzaklardan gelen somut haberler i\u015f ak\u0131\u015f\u0131n\u0131z\u0131 de\u011fi\u015ftirebilir. Ta\u015f\u0131nma ve gayrimenkul yat\u0131r\u0131m\u0131 ilginizi \u00e7eker. Araban\u0131z\u0131 de\u011fi\u015ftirebilirsiniz.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-11-22"},{"id":"1130","yorum":"Yay burcuna bug\u00fcn yerle\u015fen G\u00fcne\u015f size paradan para kazand\u0131r\u0131r. Baban\u0131zla bir i\u015f kurars\u0131n\u0131z ya da kurumsal hayattan ayr\u0131l\u0131p kendi i\u015finizi yapmaya karar verebilirsiniz. Bu harika fikri yeni y\u0131lda hayata ge\u00e7irmek do\u011fru olacakt\u0131r. B\u00fcy\u00fck bir tahsilat ger\u00e7ekle\u015febilir. Kendinizi g\u00fc\u00e7l\u00fc hissedece\u011finiz bir g\u00fcn sizi bekliyor. Hayat felsefeniz ve etnik konulara olan ilginizle \u00e7evrenizdekileri b\u00fcy\u00fclersiniz.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-22"},{"id":"1131","yorum":"\u015eimdi sizin zaman\u0131n\u0131z. Bunun keyfini \u00e7\u0131kar\u0131n. Zira burcunuza yerle\u015fen G\u00fcne\u015f, sizi bir y\u0131ld\u0131z gibi parlat\u0131p, \u0131\u015f\u0131ldatacak. Fiziksel g\u00fcc\u00fcn\u00fcz\u00fc rahatlatmak i\u00e7in spora yaz\u0131lmal\u0131s\u0131n\u0131z. \u0130\u00e7inizdeki y\u00fcksek enerji ancak bu \u015fekilde rahat\u00e7a d\u0131\u015far\u0131 at\u0131labilir. \u0130lgin\u00e7, geni\u015f, ferah mekanlara gidip, geni\u015f gruplarla e\u011flenebilirsiniz. Ne\u015fenizle etraf\u0131n\u0131z\u0131n sevgisini kazan\u0131rs\u0131n\u0131z.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-22"},{"id":"1132","yorum":"Bir ay boyunca Yay burcuna yerle\u015fen G\u00fcne\u015f size hi\u00e7 planlamad\u0131\u011f\u0131n\u0131z pat diye ortaya \u00e7\u0131kan konular\u0131 \u00f6n\u00fcn\u00fcze ta\u015f\u0131yacak ve g\u00fcnl\u00fck rutininizi de\u011fi\u015ftirmek zorunda kalacaks\u0131n\u0131z. S\u00fcrpriz, ne\u015fe ta\u015f\u0131yan olaylara dahil olabilirsiniz. Arka planda payla\u015fmak istedi\u011finiz bir ili\u015fki g\u00fc\u00e7l\u00fc bir bi\u00e7imde kararlar\u0131n\u0131z\u0131 etkiler. Herkesin duymas\u0131n\u0131 istemedi\u011finiz bir ortakl\u0131k g\u00fcndeme gelebilir. Sa\u011fl\u0131k konular\u0131na dikkat edin.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-22"},{"id":"1133","yorum":"Bir ay boyunca Yay burcuna yerle\u015fen G\u00fcne\u015f, sosyal ili\u015fkilerinizi bir anda canland\u0131r\u0131r, gelece\u011fe ait ne\u015feli, iyimser planlar yapmak size iyi gelir. Arkada\u015flar\u0131n\u0131z\u0131n yapman\u0131z i\u00e7in sizi y\u00fcreklendirdi\u011fi bir konuda ba\u015far\u0131l\u0131 olma \u015fans\u0131n\u0131z \u00e7ok y\u00fcksek olacakt\u0131r. Herkese art\u0131k duyurmaya haz\u0131r olan bir projenizi bu d\u00f6nemde hayata ge\u00e7irebilirsiniz. Yabanc\u0131larla y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz i\u015flerden olumlu geri d\u00f6n\u00fc\u015fler al\u0131rs\u0131n\u0131z.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-22"},{"id":"1134","yorum":"Bir ay boyunca kariyer hayat\u0131n\u0131za do\u011fan G\u00fcne\u015f\u2019in k\u0131ymetini bilin. \u00d6n\u00fcn\u00fcze \u00e7\u0131kan f\u0131rsatlar\u0131 de\u011ferlendirmelisiniz. Bug\u00fcn pek \u00e7ok sunum ve toplant\u0131ya kat\u0131labilirsiniz. Hepsinden de olumlu geri d\u00f6n\u00fc\u015f alabilirsiniz. H\u0131rsla hedeflerinize odaklan\u0131p ba\u015far\u0131dan ba\u015far\u0131ya ko\u015faca\u011f\u0131n\u0131z bir g\u00fcndesiniz. Sizi duygusal y\u00fcklerden uzakla\u015ft\u0131r\u0131p, daha realist bir bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131 kazand\u0131racak felsefi konulara ilgi duyabilirsiniz.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-11-22"}]