[{"id":"1110","yorum":"Kendini g\u00fcnl\u00fck rutine ayak uydurmakla s\u0131n\u0131rl\u0131 tutma! Hayat\u0131na, \u00f6zellikle ortak ilgi alanlar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131\u011f\u0131n yeni insanlar kat\u0131labilir.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-21"},{"id":"1111","yorum":"G\u00f6ky\u00fcz\u00fc kafan\u0131 toplaman\u0131 desteklerken, baz\u0131 konularda yanl\u0131\u015f d\u00fc\u015f\u00fcncelere kap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131n fark\u0131na varabilirsin.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-21"},{"id":"1112","yorum":"Bug\u00fcn a\u015fk hayat\u0131nda yeni bir d\u00f6nem ba\u015fl\u0131yor. Sevilmek, baz\u0131 \u015feyleri geride b\u0131rakman\u0131 sa\u011flayabilir.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-21"},{"id":"1113","yorum":"Ho\u015fg\u00f6r\u00fcl\u00fc taraf\u0131n\u0131n \u00f6n plana \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131, \u00f6fkeni kontrol edecek kadar sakin kald\u0131\u011f\u0131n bir g\u00fcn ge\u00e7iriyorsun.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-21"},{"id":"1114","yorum":"Sosyalle\u015fmek senin i\u00e7in daha \u00f6nce hi\u00e7 zor olmad\u0131. Bug\u00fcn a\u015fk\u0131 bulabilirsin. Planlar\u0131n\u0131 hayata ge\u00e7irebilirsin.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-21"},{"id":"1115","yorum":"Birini tan\u0131mak i\u00e7in ideal bir g\u00fcn. Bug\u00fcn s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 olaylarla kar\u015f\u0131la\u015fabilirsin. Geli\u015fmeler seni \u015fa\u015f\u0131rtabilir.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-21"},{"id":"1116","yorum":"Aile i\u00e7erisinde ya da i\u015f yerinde y\u00f6neticilerinle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelmene neden olacak sorunlar g\u00fcndemde.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-11-21"},{"id":"1117","yorum":"Birikim ve b\u00fct\u00e7e yapmak ad\u0131na ideal bir g\u00fcn. Ailendeki maddi planlamalar\u0131 da \u00fcstlenebilirsin.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-21"},{"id":"1118","yorum":"Bug\u00fcn, elini ta\u015f\u0131n alt\u0131na soktu\u011fun her konuda etkin bir rol \u00fcstlenmeni sa\u011fl\u0131yor. \u0130hmal etti\u011fin her konuyla ilgileneceksin.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-21"},{"id":"1119","yorum":"Kendinle ba\u015f ba\u015fa vakit ge\u00e7irmek ad\u0131na zaman kollayabilir, yo\u011funlu\u011fu hafifletmek i\u00e7in hareket edebilirsin.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-21"},{"id":"1120","yorum":"Ailenden birinin cerrahi operasyona girmesi g\u00fcndeminde. Bug\u00fcnlerde bu ki\u015fiye destek olman gerekebilir.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-21"},{"id":"1121","yorum":"Hayat\u0131na dair planlar ad\u0131na hareket etti\u011fin bir g\u00fcndesin. Bug\u00fcn \u00e7evrenden yard\u0131m istemekten ka\u00e7\u0131nabilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-11-21"}]