[{"id":"1098","yorum":"Mars ile Pl\u00fcton aras\u0131nda olu\u015fan gergin g\u00f6r\u00fcn\u00fcm partnerinizle aran\u0131zda ciddi bir s\u00fcre\u00e7 ba\u015flat\u0131r. Birbirinizin \u00fczerinde a\u015f\u0131r\u0131 bask\u0131 kurmak isteyebilir, manip\u00fclatif tav\u0131rlar sergilersiniz. Bu yanl\u0131\u015f tutum ve tavr\u0131 tak\u0131nmaktan hemen vazge\u00e7meniz gerekir. D\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131yla ilgili bir e\u011fitime ba\u015flamak i\u00e7in harika bir g\u00fcn.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-20"},{"id":"1099","yorum":"Mars ile Pl\u00fcton aras\u0131ndaki zorlu etkile\u015fim, egosantrik davran\u0131\u015flar sergileyen insanlar\u0131 kar\u015f\u0131n\u0131za \u00e7\u0131karabilir. Komutan edas\u0131nda davranmak, emirler vermek, dedi\u011fim dedik davran\u0131\u015flarda bulunmaktan \u015fiddetle ka\u00e7\u0131n\u0131n. Bazen siz ne kadar sakin kalsan\u0131z da kar\u015f\u0131n\u0131zdakiler t\u00fcm \u015fartlar\u0131 zorlamak isteyeceklerdir.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-20"},{"id":"1100","yorum":"Mars ile Pl\u00fcton aras\u0131ndaki zorlu etkile\u015fim, zorba tav\u0131rlar sergileyen ki\u015filerle kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131za neden olabilir. Bu insanlarla ba\u015f etmek sizin gibi ne\u015feli biri i\u00e7in pek kolay olmayacakt\u0131r. \u015eiddete ve tart\u0131\u015fmaya a\u00e7\u0131k ortamlardan bug\u00fcn ka\u00e7\u0131nmakta fayda var. Aya\u011f\u0131 yere basan, somut ve objektif fikirlere a\u00e7\u0131ks\u0131n\u0131z.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-20"},{"id":"1101","yorum":"Mars ile Pl\u00fcton aras\u0131ndaki zorlu etkile\u015fim e\u015finizle zorlu bir ileti\u015fim s\u00fcrecine girebilece\u011finizi g\u00f6sterir. Bir taraf\u0131n alttan almas\u0131 bu d\u00f6nemde \u00f6nemlidir. O da sizden ba\u015fkas\u0131 olmaz. Aile i\u00e7indeki d\u00fczeni korumak i\u00e7in \u015fefkat ve sevgi prensibini \u00f6n planda tutun. T\u00fcm zorluklar b\u00f6ylece hallolur.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-20"},{"id":"1102","yorum":"Mars ile Pl\u00fcton aras\u0131ndaki zorlu etkile\u015fim, bug\u00fcn \u00f6fkeli bir g\u00fcn ge\u00e7irece\u011finize i\u015faret ediyor. M\u00fcmk\u00fcn oldu\u011fu kadar sakinli\u011finizi koruyun, hemen \u00f6fkelenmeyin. Yan\u0131c\u0131, delici aletlerle ilgili kazalara dikkat etmekte fayda var. Karanl\u0131k, tenha sokaklarda gezmemeye \u00f6zen g\u00f6sterin.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-20"},{"id":"1103","yorum":"Mars ile Pl\u00fcton aras\u0131ndaki zorlu etkile\u015fim partnerinizle \u00e7ocuk y\u00fcz\u00fcnden bir sorun ya\u015faman\u0131za neden olabilir. Arkada\u015fl\u0131klar\u0131n\u0131z y\u00fcz\u00fcnden k\u0131skan\u00e7l\u0131k, haset dolu tav\u0131rlarla kar\u015f\u0131la\u015fabilirsiniz. Bug\u00fcn dansa ba\u015flamak, egzersiz yapmak, kaslar\u0131n\u0131z\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rmak i\u00e7in hemen harekete ge\u00e7in.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-20"},{"id":"1104","yorum":"Mars ile Pl\u00fcton aras\u0131ndaki zorlu etkile\u015fim, sizi bir \u00f6fke bombas\u0131 haline d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrebilir. Son derece dikkatli diyaloglar kurmaya \u00f6zen g\u00f6sterin. Kariyer hayat\u0131n\u0131zda bir g\u00f6vde g\u00f6sterisine maruz kalabilirsiniz. \u0130\u00e7inizde biriken y\u00fcksek enerjiyi a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131karmak i\u00e7in, aya\u011f\u0131 yere basan g\u00fc\u00e7l\u00fc kararlar vermelisiniz.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-11-20"},{"id":"1105","yorum":"Mars ile Pl\u00fcton aras\u0131ndaki zorlu etkile\u015fim nedeniyle kendi kabu\u011funuza \u00e7ekilmenizi ve etliye s\u00fctl\u00fcye kar\u0131\u015fmaman\u0131z\u0131 \u00f6neriyoruz. Zira kriz ortamlar\u0131na dahil olursan\u0131z sonunda kabak siziz ba\u015f\u0131n\u0131za patlayabilir. Bu s\u00fcre\u00e7le u\u011fra\u015fmak zorunda kalabilirsiniz.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-20"},{"id":"1106","yorum":"Mars ile Pl\u00fcton aras\u0131ndaki zorlu etkile\u015fim para konular\u0131nda kar\u015f\u0131n\u0131zdaki insanlar\u0131n bask\u0131c\u0131 tav\u0131rlar\u0131yla kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131za neden olur. Adeta tehditkar bir tav\u0131r i\u00e7inde sizden \u00f6deme bekleyen ki\u015filere laf anlatmak i\u00e7in \u00e7aba sarf etmek zorunda kal\u0131rs\u0131n\u0131z. Arkada\u015flar\u0131n\u0131zla aran\u0131za so\u011fukluk girer.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-20"},{"id":"1107","yorum":"Mars ile Pl\u00fcton aras\u0131ndaki zorlu etkile\u015fim nedeniyle bir anda h\u00fck\u00fcmdar tav\u0131rlar sergileyip kar\u015f\u0131n\u0131zdakileri can\u0131ndan bezdirebilirsiniz. Bask\u0131yla hi\u00e7bir \u015feyin \u00e7\u00f6z\u00fcmlenmeyece\u011fini kabullenin. Kal\u0131c\u0131 sonu\u00e7lar ho\u015fg\u00f6r\u00fc ve tevazuyla elde edilir. Cinsel anlamda inan\u0131lmaz bir \u00e7ekim g\u00fcc\u00fcne sahipsiniz.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-20"},{"id":"1108","yorum":"Mars ile Pl\u00fcton aras\u0131ndaki zorlu etkile\u015fim nedeniyle yurt d\u0131\u015f\u0131nda y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz bir projeden olumsuz bir sonu\u00e7 elde edebilirsiniz. Cesaretinizi k\u0131rmadan ve \u00f6fkelenmeden kriz s\u00fcrecini y\u00f6netmek ve sonu\u00e7tan ba\u015far\u0131 elde etmelisiniz. Girece\u011finiz bir s\u0131nav\u0131n sonucu y\u00fcz\u00fcn\u00fcz\u00fc g\u00fcld\u00fcr\u00fcr.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-20"},{"id":"1109","yorum":"Mars ile Pl\u00fcton aras\u0131ndaki zorlu etkile\u015fim sizi manip\u00fclatif duygusal ili\u015fkilere s\u00fcr\u00fckleyebilir. Cinsel anlamda libidosu y\u00fcksek bir ili\u015fkinin keyfini ya\u015fayabilirsiniz. Partnerinizin g\u00fc\u00e7l\u00fc ki\u015fili\u011fi size siper olabilir. K\u0131skanmak temas\u0131 aran\u0131zda bir s\u00fcrt\u00fc\u015fmeye neden olabilir. Sakin kalmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131n.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-11-20"}]