[{"id":"1086","yorum":"Evliysen \u00e7ocuklar\u0131nla vakit ge\u00e7irmek istedi\u011fin bug\u00fcn\u00fcn umdu\u011fun gibi gitmemesine engel olacak sorunlarla kar\u015f\u0131la\u015fabilirsin.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-19"},{"id":"1087","yorum":"Bug\u00fcn sorunlar\u0131na farkl\u0131 bir bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131yla bak\u0131p hayat\u0131na y\u00f6n verebilirsin. Net ve a\u00e7\u0131k konu\u015fmalar yapabilirsin.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-19"},{"id":"1088","yorum":"\u015eanss\u0131zl\u0131ktan yak\u0131nmay\u0131 art\u0131k bir kenara b\u0131rak. Haftan\u0131n son g\u00fcn\u00fc yaz\u0131 i\u015flerin i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fabilirsin.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-19"},{"id":"1089","yorum":"\u00c7alkant\u0131l\u0131 ve yorucu bir haftay\u0131 geride b\u0131rakt\u0131n. Haftan\u0131n son g\u00fcn\u00fcnde kendine zaman ay\u0131rabilirsin.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-19"},{"id":"1090","yorum":"Sosyal hayat\u0131nda stresten uzak durmaya \u00e7al\u0131\u015fsan da olaylara m\u00fcdahale edemeyecek olman can\u0131n\u0131 s\u0131kabilir.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-19"},{"id":"1091","yorum":"Arkada\u015flar\u0131n\u0131n sorunlar\u0131yla ilgilenmek zorunda kalabilir, uzun telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri yapabilirsin.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-19"},{"id":"1092","yorum":"Hi\u00e7bir \u015feye zaman ay\u0131rmak istemeyebilirsin. Bir i\u015fle u\u011fra\u015fmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnmek bile seni yorabilir.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-11-19"},{"id":"1093","yorum":"Olaylar\u0131 ak\u0131\u015f\u0131na b\u0131rakmaktan yanas\u0131n ancak sorun ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n bir arkada\u015f\u0131nla ilgili konu tekrar g\u00fcndemine gelebilir.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-19"},{"id":"1094","yorum":"Erteledi\u011fin sorumluluklar\u0131n bug\u00fcn kap\u0131n\u0131 \u00e7alabilir. \u00d6nemli kararlar almak zorunda kalabilir, planlar\u0131nda de\u011fi\u015fiklik yapabilirsin.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-19"},{"id":"1095","yorum":"Bug\u00fcn haftan\u0131n son g\u00fcn\u00fc olmas\u0131na ra\u011fmen \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 tercih edebilirsin. Projeni geli\u015ftirmek isteyebilirsin.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-19"},{"id":"1096","yorum":"Ya\u015fam alan\u0131n ve kendinle ilgili de\u011fi\u015fiklikler yapmak isteyebilir; bir s\u00fcredir cesaret edemedi\u011fin yenilikler i\u00e7in ad\u0131m atabilirsin.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-19"},{"id":"1097","yorum":"Tahmin etti\u011finden hareketli bir g\u00fcn. Arkada\u015flar\u0131n\u0131n planlar\u0131na yeti\u015femeyebilir, birden fazla organizasyona kat\u0131labilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-11-19"}]