[{"id":"1074","yorum":"\u00d6\u011fleden sonran\u0131 tembellik i\u00e7in kullan\u0131yorsan, yapman gereken baz\u0131 i\u015flerde h\u0131zlanman gerekebilir. Aniden bir misafir gelebilir.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-18"},{"id":"1075","yorum":"Bug\u00fcn ki\u015fisel hayat\u0131nda yeni bir sayfa a\u00e7\u0131yorsun. A\u015fk\u0131na sahip \u00e7\u0131karken bir yol ayr\u0131m\u0131na girebilirsin.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-18"},{"id":"1076","yorum":"Ki\u015fisel ili\u015fkilerinde dengeye ihtiyac\u0131n olabilir. Adil davranmak i\u00e7in arkada\u015flar\u0131na zaman ay\u0131r\u0131yorsun.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-18"},{"id":"1077","yorum":"Derin bir rahatlama hissediyorsun. Bu an\u0131 de\u011ferlendirmek i\u00e7in kendini soka\u011fa atabilirsin.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-18"},{"id":"1078","yorum":"D\u00fc\u015f\u00fcncelerini toplamakta zorlanabilirsin. Ailenin sorumluluklar\u0131 konusunda esnek davranman gerekebilir.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-18"},{"id":"1079","yorum":"\u0130\u015f aray\u0131\u015f\u0131 i\u00e7indeysen ba\u015fvuru yapt\u0131\u011f\u0131n yerdeki bir tan\u0131d\u0131\u011f\u0131ndan geli\u015fmelerin oldu\u011funu \u00f6\u011frenebilirsin.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-18"},{"id":"1080","yorum":"Elektronik aletlerin seni zorlayabilir. B\u00fct\u00e7ene uygun yeni bir elektronik alet almay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnebilirsin.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-11-18"},{"id":"1081","yorum":"Fikirlerini s\u00f6ylemekten \u00e7ekinmeyece\u011fin bir g\u00fcn. Arkada\u015flar\u0131nla sert bir konu\u015fma yapabilirsin.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-18"},{"id":"1082","yorum":"Yak\u0131n \u00e7evreni g\u00f6zlemlemek ve olaylara d\u0131\u015far\u0131dan bakmak isteyebilirsin. G\u00fcvendi\u011fin birilerine bundan yak\u0131nabilirsin.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-18"},{"id":"1083","yorum":"Arkada\u015f \u00e7evrendeki sorunlara kar\u015f\u0131 mant\u0131kl\u0131 ve sa\u011fduyulu davranmaya \u00f6zen g\u00f6sterece\u011fin bir g\u00fcndesin.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-18"},{"id":"1084","yorum":"Kendini yorgun hissetsen de akl\u0131na koydu\u011funu yapacaks\u0131n. Ya\u015fam alan\u0131nda de\u011fi\u015fiklikler planlayabilirsin.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-18"},{"id":"1085","yorum":"Kariyerin ad\u0131na yapman gereken her \u015feyi d\u00fczene sokmak i\u00e7in ailenden maddi destek isteyebilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-11-18"}]