[{"id":"1050","yorum":"Bug\u00fcn d\u00fc\u015f\u00fcncelerini payla\u015fmak i\u00e7in baz\u0131 \u00f6nerilerin olacak. \u00d6zellikle kendi i\u015fini kurmak istiyorsan g\u00fczel bir d\u00f6nem ba\u015fl\u0131yor.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-16"},{"id":"1051","yorum":"\u0130\u015f \u00e7evrende \u00f6n planda olmak isteyece\u011fin bir g\u00fcn. Hayattan beklentilerin istedi\u011fin oranda ilerlemeyebilir.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-16"},{"id":"1052","yorum":"Bug\u00fcn karar vermek i\u00e7in ideal bir g\u00fcn olmayabilir; \u00f6zellikle gelece\u011finle ilgili plan yapmak i\u00e7in.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-16"},{"id":"1053","yorum":"E\u011fer bir \u00f6deme bekliyorsun ya da sen bor\u00e7 alacaksan, g\u00fcn i\u00e7inde i\u015flerinde endi\u015fe duyabilirsin.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-16"},{"id":"1054","yorum":"G\u00fcndeminde ani geli\u015fen ko\u015fullar olu\u015fabilir. Uyum ve denge aray\u0131\u015f\u0131 i\u00e7inde olmak isterken sinirlerini bozabilirsin.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-16"},{"id":"1055","yorum":"Bug\u00fcn\u00fcn\u00fc evde ge\u00e7irmek isteyebilirsin. Para harcama konusunda kendini tutman isabetli olabilir.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-16"},{"id":"1056","yorum":"Sorumlu oldu\u011fun i\u015flerde daha fazla yarat\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 kullanman gerekirken ekstra i\u015fler elini kolunu ba\u011fl\u0131yor.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-11-16"},{"id":"1057","yorum":"Bug\u00fcn maddi ve manevi konular \u00fcst \u00fcste geliyor. Bir yandan da bir \u015feyler yeti\u015ftirmek zorunda kalabilirsin.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-16"},{"id":"1058","yorum":"Hareketli bir g\u00fcn olmas\u0131 gerekirken \u00f6\u011flenden sonra her \u015feyin a\u011f\u0131r gitti\u011fini g\u00f6zlemliyorsun. Bug\u00fcn dikkatli olmal\u0131s\u0131n.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-16"},{"id":"1059","yorum":"Maddiyatla ilgili baz\u0131 konu\u015fmalar yapabilirsin. Bu s\u0131ralar s\u00fcrekli seyahat ediyorsan yorgunlu\u011fun ortaya \u00e7\u0131kabilir.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-16"},{"id":"1060","yorum":"Yeni ba\u015flang\u0131\u00e7lar yapmak i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015fmeye gidebilirsin. Bir arkada\u015f\u0131na ister istemez mesafeli olacaks\u0131n.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-16"},{"id":"1061","yorum":"Erken saatlerde yola \u00e7\u0131karak yeti\u015fmek istedi\u011fin i\u015fleri yapacaks\u0131n. Bitkin ve biraz da umutsuz hissedebilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-11-16"}]