[{"id":"1038","yorum":"Bug\u00fcn plan yapmak ve d\u00fc\u015f\u00fcncelerini payla\u015fmak isteyebilirsin. Sosyal hayat\u0131nda alaca\u011f\u0131n destekler s\u0131k\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n\u0131 rahatlatacak.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-15"},{"id":"1039","yorum":"\u0130\u015finde \u00f6n planda olmak isteyece\u011fin bir g\u00fcndesin. Ailende \u00fcstlendi\u011fin sorumluluklar\u0131 payla\u015fman s\u00f6z konusu olabilir.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-15"},{"id":"1040","yorum":"Bug\u00fcn gelece\u011finle ilgili plan yapmak, sevgilinle aileni tan\u0131\u015ft\u0131rmak gibi geli\u015fmeler \u00f6n planda olabilir.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-15"},{"id":"1041","yorum":"G\u00fcn i\u00e7inde i\u015flerinde endi\u015fe duydu\u011fun baz\u0131 konularda kayg\u0131 ve sab\u0131rs\u0131zl\u0131k g\u00f6sterebilirsin.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-15"},{"id":"1042","yorum":"\u0130kili ili\u015fkilerinde g\u00fcndem y\u00f6n de\u011fi\u015ftiriyor. Hakim olmakta zorland\u0131\u011f\u0131n konular y\u00fcz\u00fcnden gerilebilirsin.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-15"},{"id":"1043","yorum":"Bug\u00fcn\u00fc evde ge\u00e7irmek istemiyorsan, ileti\u015fim konusunda biraz daha sab\u0131rl\u0131 olman\u0131 \u00f6neririm.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-15"},{"id":"1044","yorum":"Sorumlu oldu\u011fun i\u015flerde yarat\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 kullanaca\u011f\u0131n bir g\u00fcndesin. Ailendeki sorumluluklar\u0131n artabilir.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-11-15"},{"id":"1045","yorum":"\u00d6nceli\u011fin kariyer konular\u0131nla ilgilenmek olabilir. \u0130\u00e7 sesini dinleyerek olaylar\u0131 kontrol etmen gerekebilir.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-15"},{"id":"1046","yorum":"\u0130leti\u015fim odakl\u0131 meselelerde hem \u015fansl\u0131, hem de fevri hareket etmen s\u00f6z konusu olabilir. \u0130\u015f ili\u015fkilerine dikkat!\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-15"},{"id":"1047","yorum":"Maddi kaynaklar\u0131nla ilgili konu\u015fmalar olabilir. Ailenden uzak kald\u0131ysan onlara bug\u00fcn \u00f6zlemin aratabilir.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-15"},{"id":"1048","yorum":"\u0130li\u015fkin ad\u0131na yeni ba\u015flang\u0131\u00e7lar yapmak isteyebilirsin. Ayr\u0131ca \u00e7evrene kar\u015f\u0131 olduk\u00e7a merakl\u0131 tav\u0131rlar sergileyeceksin.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-15"},{"id":"1049","yorum":"Sabah saatlerinde kendini ko\u015ftururken bulabilirsin. Ki\u015fisel \u00f6nem verdi\u011fin konular\u0131 \u00f6n plana \u00e7\u0131kart\u0131yorsun.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-11-15"}]