[{"id":"1027","yorum":"G\u00f6ky\u00fcz\u00fcnde kuvvetli etkiler var. Potansiyel olarak insan g\u00fcc\u00fcn\u00fc maddi beklentilerin ile birle\u015ftirmek istiyorsun.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-14"},{"id":"1028","yorum":"\u0130\u015flerden kopuk hallerin ele\u015ftirilmene neden olabilir. Al\u0131nganl\u0131\u011f\u0131n anla\u015fmazl\u0131k ya\u015fanmas\u0131na sebep olacak.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-14"},{"id":"1029","yorum":"\u0130\u015flerini halletmen m\u00fckemmel sonu\u00e7lara neden olabilir. Anla\u015fmazl\u0131klar\u0131 \u00e7\u00f6zebilece\u011fin bir g\u00fcn.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-14"},{"id":"1030","yorum":"Bug\u00fcn odaklanman gereken bir\u00e7ok i\u015f var. Ama akl\u0131n bir yandan e\u015finde ya da sevgilinde olabilir.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-14"},{"id":"1031","yorum":"A\u00e7\u0131k fikirli olman i\u00e7in seni destekleyen etkenler var. G\u00f6n\u00fcl i\u015flerinde tutarl\u0131 bir yakla\u015f\u0131m sergileyeceksin.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-14"},{"id":"1032","yorum":"\u00c7evrenden alaca\u011f\u0131n haberlerden dolay\u0131 s\u00fcrekli kula\u011f\u0131n telefonda ya da g\u00f6z\u00fcn sosyal medyada olabilir.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-14"},{"id":"1033","yorum":"\u0130\u015f g\u00f6r\u00fc\u015fmesi haberi geliyor. E\u011fer maddi a\u00e7\u0131dan iyi bir teklifle kar\u015f\u0131la\u015f\u0131rsan hayat\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirebilirsin.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-11-14"},{"id":"1034","yorum":"G\u00fcn senin i\u00e7in sakin ba\u015flasa da \u00f6yle bitmeyecek. \u00d6\u011flenden sonra biraz daha sakin ve ihtiyatl\u0131 olabilirsin.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-14"},{"id":"1035","yorum":"Bug\u00fcn planlar\u0131n\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda geli\u015fecek olaylara adapte oluyorsun. Acele karar vermek istemeyebilirsin.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-14"},{"id":"1036","yorum":"Dalg\u0131n hallerin d\u00fc\u015f\u00fcnceli olmana neden olabilir. \u00d6\u011fleden sonra ba\u015flang\u0131\u00e7lar yapmak durumunda kalabilirsin.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-14"},{"id":"1037","yorum":"Kendini g\u00fcvence alt\u0131na alabilirsin. Ad\u0131mlar\u0131n hem maddi g\u00fc\u00e7, hem de itibar olarak sana d\u00f6nebilir.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-14"}]