[{"id":"1015","yorum":"\u00d6zellikle evliysen ileti\u015fim ara\u00e7lar\u0131yla mesafeni a\u00e7abilir, k\u0131sa bir s\u00fcre de olsa kendini teknolojiden soyutlayabilirsin.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-13"},{"id":"1016","yorum":"Sosyalle\u015fme ad\u0131na kar\u015f\u0131na g\u00fczel f\u0131rsatlar \u00e7\u0131kabilir. Kalp at\u0131\u015flar\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131racak birisiyle kar\u015f\u0131la\u015fman an meselesi.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-13"},{"id":"1017","yorum":"G\u00f6ky\u00fcz\u00fc bug\u00fcn her alanda kendini ispatlayabilece\u011fin bir g\u00fcnde oldu\u011funu vurguluyor.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-13"},{"id":"1018","yorum":"Kararlar\u0131n hayat\u0131n\u0131n ak\u0131\u015f\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirebilir. \u00d6zellikle kendi i\u015fini yap\u0131yorsan i\u015f ortakl\u0131\u011f\u0131n\u0131 bitirebilirsin.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-13"},{"id":"1019","yorum":"Hizmet sekt\u00f6r\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorsan maa\u015f art\u0131r\u0131m\u0131 gibi konular g\u00fcndeme gelirken, sorumluluklar\u0131n artabilir.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-13"},{"id":"1020","yorum":"Hedeflerin i\u00e7in b\u00fcy\u00fck ad\u0131mlar ataca\u011f\u0131n bir g\u00fcndesin. \u0130\u015f aray\u0131\u015f\u0131 i\u00e7indeysen yeni insanlarla tan\u0131\u015fabilirsin.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-13"},{"id":"1021","yorum":"Bug\u00fcn daha \u00f6nce iyilik yapt\u0131\u011f\u0131n birisinin olumsuz davran\u0131\u015f\u0131yla kar\u015f\u0131la\u015fabilir, kendini sorgulayabilirsin.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-11-13"},{"id":"1022","yorum":"Bug\u00fcn i\u015fler istedi\u011fin gibi gitmeyebilir. Kendini iyi hissetmek ad\u0131na sevdi\u011fin insanlarla bulu\u015fabilirsin.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-13"},{"id":"1023","yorum":"G\u00f6n\u00fcl kap\u0131n aralanmaya ba\u015fl\u0131yor. E\u011fer ili\u015fkin yoksa bir s\u00fcre \u00f6nce arkada\u015flar\u0131n arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n birisiyle g\u00f6r\u00fc\u015febilirsin.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-13"},{"id":"1024","yorum":"Grup \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda kendini g\u00f6stereceksin. \u00dczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n bir proje ya da etkinlikle dikkat \u00e7ekebilirsin.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-13"},{"id":"1025","yorum":"Bug\u00fcn i\u015f yerinde toplant\u0131lar, k\u0131sa s\u00fcreli seyahatler g\u00fcndeme gelebilir. Kontrol alt\u0131na alman gereken konular olabilir.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-13"},{"id":"1026","yorum":"De\u011fi\u015fim yapmaya kararl\u0131s\u0131n. Mevcut i\u015fin ve ya\u015fam \u015feklinle ilgili konularda radikal kararlar alabilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-11-13"}]